Priložnost zamujena …

Priložnost zamujena …

V vseh pogledih izjemen stano vanjski k ompleks Scehellenburg v središču Ljubljane dobiv a sv ojo k ončno podobo. K upci stano vanj v Villi so že vseljeni, v zaključni fazi gradbenih del pa je tudi P alais. Na v oljo je le še nekaj stano vanj. Pozanimajte se še danes in izk oristite edinstv eno priložnost.

+386 (0) 40 505 081
info@schellenburg-living.com
www.schellenburg-living.com