Osnovni podatki

Osnovni podatki

ZALOŽNIK

Val navtika, d.o.o.
Koprska ulica 100
1102 Ljubljana

Mail: narocniki@val-navtika.net

UREDNIŠTVO

Glavni in odgovorni urednik: Julijan Višnjevec
Tehnični urednik: Robert Capuder
Uredništvo: Uroš Gabrijelčič, Bruno Kuzmin, Matija Klemenc, Marko Čurin, Mitko Ivanovski, Jasna Tuta, Andrej Voje, Borut Furlan, Ksenija Tratnik, Karmen Stanovnik, Blaž Hočevar, Robert Reninger, Jana Pines, Andreja Flach, Željko Purgar, Vojko Mitrovič
Lektor: Vesna Nagode
Marketing: Barbara Verhovec, Neja Dvornik

ELEKTRONSKI NASLOVI

DELOVNI ČAS

Delovni čas uredništva: vsak delovnik od 9h do 15h

PODATKI O PODJETJU

Matična številka: 6150292000
ID za DDV:: SI73535427
Transakcijski Račun: SI56 03135-1000680358
SKB banka d.d.
Ajdovščina 4
1513 Ljubljana
Tisk: Schwarz d.o.o., Ljubljana
Naročnina: polletna naročnina (5 številk) stane 20,70 EUR, za tujino 34 EUR
letna naročnina (10 številk) stane 41,40 EUR, za tujino 72 EUR

KONTAKTNI OBRAZEC