Pomen tradicionalnega ladjedelstva in izdelave plovil-1.del

Pomen tradicionalnega ladjedelstva in izdelave plovil-1.del

AVTOR Uroš Hribar, kustos za tehniško dediščino v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran
FOTO arhiv PM

Izdelava in posledično uporaba ladij je omogočila selitve, osvajanja, raziskovanja, v veliki meri je pripomogla k povezovanju različnih kultur in omogočila trgovanje med geografsko ločenimi narodi. Tradicijo izdelave večjih ali manjših bark so v preteklosti zato razvijale vse civilizacije. Tudi ob obalah severnega Jadranskega morja so izdelovali plovila, namenjena ribolovu, prevozu tovora in vojskovanju. V manjših škverih, razpršenih po celotnem priobalnem območju, so izdelovali manjša, predvsem ribiška plovila, v srednje velikih ladjedelniških centrih, med katere uvrščamo tudi ladjedelnice v Piranu in Kopru, pa so izdelovali velike istrske bracere, trabakule, bragoce, maone in druge tipe večjih tradicionalnih plovil. V največjih ladjedelnicah, ki so se praviloma razvile v velikih luških centrih, pa so izdelovali velike prekooceanske tovorne jadrnice in ladje za potrebe vojnih mornaric.

Ogrožena dediščina tradicionalnega ladjedelništva

Razlogi ogroženosti predmetov, gradiva in nesnovne dediščine tradicionalne ladjedelske obrti so podobni kot pri drugih obrteh, ki počasi izginjajo.

Bliskovit tehnološki razvoj je v zadnjem stoletju tudi lesenjače postopoma potisnil na obrobje in jih nadomestil s sodobnimi ladjami, izdelanimi iz drugih materialov. Razvoj metalurgije, strojništva in drugih področij, ki je posebej izražen na prelomu 19. in 20. stoletja, je v ladjedelništvo vpeljal rabo novih materialov in povsem spremenil tudi postopke izdelave ladij. V nekaj desetletjih so železne ladje z motornim pogonom skoraj popolnoma izrinile in nadomestile lesene jadrnice.  …

Orodja in pripomočki za načrtovanje in izdelavo tradicionalnih plovil

Ladjedelci so za izdelavo lesenih čolnov in ladij v preteklosti razvili in uporabljali njim lastna in pogojem njihovega dela prilagojena orodja in pripomočke. Orodja so sicer pogosto podobna tistim, ki so jih uporabljali v drugih sorodnih obrteh, a ladjedelci so zaradi posebnih zahtev dela svoja orodja praviloma prilagodili in tako so se njihovi pripomočki postopoma čedalje bolj oddaljevali od svojih izvornih različic. …

Pripomočki in orodja za načrtovanje in prenos linij ladijskega trupa

Tradicionalna plovila severnega dela Jadranskega morja so bila zasnovana in izdelana tako, da so čim bolj služila svojemu namenu. Njihove dimenzije in oblike so bile prilagojene namenu, za katerega so bila izdelana. Na videz okorne tovorne ladje, kot so trabakule in bracere, so bile tako zasnovane prav zaradi potrebe po velikih skladiščnih prostorih za tovor, od velikosti plovil pa je bila neposredno odvisna njihova nosilnost. …

Najpogosteje uporabljene oblike trajnega zapisa oblike ladijskega trupa so bile:

…Načrti ladij, kot jih poznamo danes, se med tradicionalno izdelavo manjših čolnov in tudi srednje velikih tradicionalnih plovil v večini primerov niso uporabljali. Pogosto so jih ladjedelci nadomestili z drugimi, zanje bolj praktičnimi oblikami upodobitve ladijskih linij, kot so ladijski polovični modeli in ladjedelske šablone.

Ladjedelske šablone, imenovane tudi »sagome«, so praviloma uporabljali pri izdelavi manjših plovil, saj so bile izdelane v merilu 1:1 in bi bilo rokovanje z njimi pri izdelavi velikih ladij nepriročno. …

Pripomočki za prenos linij ladijskega trupa

Vsem tipom tradicionalnih plovil na območju Jadranskega morja je bila skupna kompleksna, zaobljena in spremenljivim vremenskim pogojem prilagojena oblika trupa. Predvsem premci in krme so bili zasnovani tako, da se linije plovila tako med posameznimi rebri kot tudi med vodnimi linijami zelo spreminjajo, kar je seveda dodatno otežilo njihovo izdelavo. …

Več si lahko preberete v Valu št. 193.