Obnoviti ali kupiti novo

Obnoviti ali kupiti novo

Val 136

1. del

AVTOR Tadej Povhe
FOTO Tadej Povhe

Večina ljudi je nagnjenih k racionalnemu odločanju, ne glede na to, za kakšno vrsto dobrin gre. V današnjem času, času gospodarske krize, pa še toliko bolj. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da pri luksuznih dobrinah, kot so jahte, jadrnice, motorni čolni, na izbor vplivajo predvsem čustveni dejavniki, kot na primer navezanost na blagovno znamko, status znamke, izgled, vendar tudi na tem segmentu v ospredje prihajajo racionalne odločitve, funkcionalnost izdelka, razmerje med kakovostjo in ceno ter vedno večja previdnost in zadržanost pri nakupu oziroma prodaji plovil. Zato se danes lastniki po petnajstih letih lastništva plovila sprašujejo, ali plovilo zamenjati z novim ali ga le obnoviti ali ga celo prodati in ga po potrebi najemati. V seriji prispevkov bomo obravnavali ključne elemente plovila, ki so po petnajst- oziroma dvajsetletnem obdobju potrebni obnove, in analizirali upravičenost nakupa novega plovila ali le obnove.

Praviloma je v petnajstletnem obdobju pri povprečni uporabi motornega pogona na omenjenih agregatih potrebno izvesti večje servise, ki pa nujno ne vključujejo tudi generalnih obnov. Pri normalni uporabi motornega agregata v tem času pride do zmanjšanja tlaka oziroma temperature v zgorevalnem prostoru agregata v času kompresijskega takta, kar povzroča težje zagone, nemirnejši tek in slabši izkoristek agregata. Še bolj odločujočega pomena za normalno delovanje plovila oziroma za varno plovbo pa je menjava oziroma obnova pogonskega sklopa.