Vsebina oglasa

Vsebina oglasa

JARBOL + JEDRA

€ 8.000

Sparcraft jarbol L=10.8, J= 3.4, P=11.1, E=4.5 sa boom-om, vangom, tangunom +
10 North jedar:
-Main square top
-Main standard
-Genoa 1 light
-Genoa 1 heavy
- Genoa 2
-Genoa 3
-Code 0
-Genacker A 1.5 Oz
Sve koristeno manje od 50 sati.
Idealno za brod od 9-10m

Vidi sliku CRO 454