Windsurf jambori

Windsurf jambori

Val 147
AVTOR Rok Lacko
FOTO Rok Lacko

Veter že stoletja žene ljudi po morju in polni jadra navtičnih ljubiteljev. Ti so že od samega začetka za oporo jadru na plovilo nataknili jambor. Ta še danes ohranja svojo funkcijo in je z leti postal prava tehnološka mojstrovina.

Prvi windsurf jambori so bili enodelni aluminijasti drogovi. Tem so sledili jambori iz umetnih vlaken, ki so nato postali dvodelni. Danes pa v zvezi s sestavo jamborov govorimo praktično le o ogljiku. Prav tako jambor ne služi več le kot opora jadru, pač pa je njegov sestavni del. Oba se medsebojno dopolnjujeta in delujeta kot celota. Izdelovalci jader snujejo vsak posamezni model v povezavi z lastnostmi predvidenega jambora. Le dobro ujemanje obeh omogoča zadovoljive »obratovalne« lastnosti. Izdelovalci jamborov tako intenzivno razvijajo in preizkušajo nove rešitve. Novi uspehi se kažejo v izredno nizki teži, boljši odpornosti proti lomu in podaljšani življenjski dobi jamborov. Z uporabo ogljikovih vlaken se je povečala odzivnost jambora. Nove možnosti pa so nastopile celo pri oblikovanju različnih upogibnih krivulj windsurf jamborov.

Danes na trgu najdemo kopico jamborov s številnimi oznakami, zaradi česar lahko hitro napačno izberemo. Značilnosti, ki najpogosteje nastopajo v povezavi z jamborom, so:

DOLŽINA

Jadra posameznih izdelovalcev nimajo standardnih, enotnih dimenzij, zato je dolžina jambora odvisna od jadra, s katerim bomo jambor uporabljali. Podaljšek jambora in nastavljivi vrhnji del jadra (tako imenovani »vario top«) uporabljamo zaradi smotrne izrabe jambora, kar nam omogoča uporabo enega jambora na več različnih jadrih. Zaradi omenjenih pripomočkov so jambori izdelani v standardnih dolžinah: 370, 400, 430, 460, 490, 520 in 550 centimetrov.

MCSMCS (Mast Check System) je metoda, s katero primerjamo togost in upogib posameznih jamborov. Pod določeno obremenitvijo merimo odklone posameznih točk vzdolž jambora. Metoda je uporabna za ugotavljanje skladnosti jadra in jambora, saj se jambori različnih izdelovalcev med seboj razlikujejo v togosti in upogibnih krivuljah. Vrednost MCS je podana z brezdimenzijskim togostnim koeficientom in upogibnim deležem na spodnjem in vrhnjem delu jambora (v odstotkih). Vrednosti dobimo, če jambor na sredini obremenimo s 30 kg in izmerimo upogibe na ¼, ½ in ¾ dolžine.