Vroča tema, ni več dileme!

Vroča tema, ni več dileme!

Val 176

Registracija plovil ob vstopu Hrvaške v EU

AVTOR Uredništvo

Hrvaška s 1. julijem 2013 pristopa Evropski uniji (EU) in s tem postaja del carinske unije EU. S tem dnem so EU rezidenti lastniki plovil, registriranih v EU, katera se nahajajo v začasnem uvozu na Hrvaškem in so izgubila carinski status blaga Unije ali plovil, registriranih v državah nečlanicah Unije, ki so jih začasno uvozili rezidentu EU, dolžni, v skladu s carinsko zakonodajo EU, predložiti carinsko deklaracijo za sprostitev omenjenih plovil v prost promet s plačilom carine in davka na dodano vrednost. Hrvaška vlada se je, da bi olajšala položaj lastnikov plovil, privezanih v RH, odločila znižati dajatve za vse lastnike plovil, kateri plovilo uvozijo na Hrvaško. Z vstopom Hrvaške v EU postaja hrvaška zastava ena od evropskih zastav – enakopravna z vsemi ostalimi. Lastniki plovil s hrvaško zastavo ne bodo dolžni plačati nobenega dodatnega davka v njihovih državah. Prednosti lastnikov plovil s hrvaško zastavo so naslednje: nizki stroški vpisa v ladijski registernizka davčna stopnja (5 %)nizka carinska stopnja (od 1,7 do 2,8 %)brez davka na zavarovanje plovilabrez omejitve števila posadke in potnikovni vinjetecenejše storitve v marinahmožnost dajanja plovila v najem Hrvaške oblasti se skrajno trudijo postopek poenostaviti, tako tehnični (pregled plovila) kot tudi administrativni del. Za izvedbo postopka je potrebno predložiti naslednje dokumente: dokument o lastništvu ali dovoljenje za plovbopotni list – kopijanotarsko overjeno pooblastilo za zastopanjenekateri drugi dokumenti v odvisnosti od dolžine in opreme plovila Vsi dostavljeni dokumenti so lahko v obliki kopije, razen pooblastila, ki mora biti v originalni obliki. Nekaj pogostih vprašanj/odgovorov v zvezi z uvozom plovila na Hrvaško in njegovim vpisom v register čolnov oziroma vpisnik jaht: Pod kakšnimi pogoji lahko lastniki plovil uredijo davčne in carinske obveznosti na Hrvaškem? V obdobju od 1. 1. do 31. 5. 2013 se bo med postopkom sprostitve omenjenih plovil v prost promet, ki se nahajajo na začasnem uvozu na Hrvaškem, obračunaval PDV (davek na dodano vrednost) v višini 5 %. Za sprostitev plovila v prost promet na Hrvaškem je potrebno plovilo vpisati v hrvaški register čolnov ali vpisnik jaht. Vsa plovila, ocarinjena na Hrvaškem pred njenim vstopom v EU, postanejo domače blago oz. blago Skupnosti (EU Goods) od dne pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Kakšen je postopek uvoza plovila na Hrvaško? Vsa plovila morajo skozi uvozni carinski postopek in vpis plovila v hrvaške registre. Plovila do 12 m dolžine se vpisujejo v Hrvaški register čolnov (Očevidnik brodica) pri luških kapitanijah ali izpostavah luških kapitanij in jih pregledajo predstavniki luških kapitanij ali izpostav, plovila preko 12 m dolžine pa se vpisujejo v vpisnik jaht pri luških kapitanijah, kjer jih pregledujejo predstavniki Hrvaškega registra ladij. Kdo je potencialni upravičenec 5-odstotne stopnje PDV-ja? Pravne in/ali fizične osebe, lastniki plovil za šport in razvedrilo, ki so trenutno v postopku začasnega uvoza na Hrvaško in nimajo carinskega statusa blaga Skupnosti. Kaj pa, če ne uredim davčnega in carinskega statusa na Hrvaškem? Z dnem pristopa Hrvaške k Evropski uniji bodo lastniki teh plovil primorani urediti carinski in davčni status v Republiki Hrvaški ali v kateri izmed preostalih članic Evropske unije. Po kateri stopnji se bo PDV za takšna plovila obračunaval po 1. 6. 2013? Po navedenem datumu se bo v postopku sproščanja plovila v prost promet na Hrvaškem obračunavala polna stopnja PDV-ja, ki znaša 25 %. Kaj je osnova za izračun PDV-ja? Osnova za izračun PDV-ja je carinska vrednost plovila, povečana za znesek carine. Carinska vrednost se določa na osnovi carinskih predpisov, jemajoč v obzir realno tržno vrednost plovila. Če ne bodo drugače vključeni v carinsko vrednost, bodo v davčno osnovo vključeni:a) posebni davki, pristojbine in podobne dajatve, ki se plačajo pri uvozu dobrin, razen PDV-ja,b) stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki so nastali do prvega mesta destinacije v državi. Ali se med postopkom uvoza plovila obračunava carina? V postopku uvoza plovila se obračunava uvozna carina po stopnji od 1,7 do 2,7 %. Če je plovilo z območja EU, CEFTA, EFTA ali turškega porekla in je predložen dokaz o preferencialnem poreklu (EUR1 ali izjava na računu), se obračunava pooblaščena carinska stopnja 0 %. Osnova za obračun carine je carinska vrednost plovila. Kdo lahko v imenu lastnika opravi uvozno carinjenje in vpis plovila? Uvozno carinjenje v imenu lastnika lahko opravijo za to pooblaščeni špediterji s sedežem na Hrvaškem, vpis plovila v imenu lastnika lahko opravijo pravne ali fizične osebe s sedežem v Republiki Hrvaški (odvetniški uradi, svetovalci, špediterji, čarter firme, marine ipd.). Kljub temu, da so prvi postopki že stekli, je naš nasvet vsem zainteresiranim lastnikom plovil, naj najprej zberejo vse informacije in pripravijo potrebno dokumentacijo, medtem pa se bo tudi kolesje vseh dotičnih hrvaških služb dodobra vpeljalo in postopki bodo tekli vedno lažje in hitreje. POMEMBNA INFORMACIJA: Postopek mora biti začet pred 31. 5. 2013, kajti od 1. 6. 2013 dalje bo zopet veljala 25-odstotna davčna stopnja.