VHF komunikacija v praksi (1/4)

VHF komunikacija v praksi (1/4)

Val 176

Navadni klic

AVTOR Tomaž Gregorič
FOTO Tomaž Gregorič

Na marsikaterem plovilu je zaradi zakonodaje ali odločitve lastnika plovila vgrajena VHF postaja. Upam, da se vsi, ki uporabljamo plovilo z vgrajeno VHF postajo, dobro zavedamo njenega pomena za našo lastno varnost in jo tudi uporabljamo. Verjamem, da o uporabi VHF postaje mnogi vedo res veliko, saj je v knjigarnah moč najti veliko domače in tuje literature na to temo. Marsikdo se je pri katerem izmed ponudnikov navtičnega izobraževanja udeležil tečaja, nekateri pa so celo pridobili potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo. Žal pa ugotavljam, da marsikdo kljub vsemu ne ve, v katerih primerih in na kakšen način je smiselno oziroma priporočljivo uporabiti VHF postajo. Temu se bomo posvetili v štirih zaporednih člankih, in sicer tako, da bomo v vsakem obdelali eno kategorijo klicev, ki jih lahko opravimo preko VHF postaje. Nanizali bomo konkretne primere klicev, ki jih boste lahko s pridom uporabili že ob vaši prihodnji plovbi, pred tem pa bomo seveda na kratko opisali obravnavano kategorijo klica. Začeli bomo z navadnim klicem, ki ima med vsemi najnižjo prioriteto. Navadni klic pogosto imenujejo rutinski klic, kar predstavlja dobesedni prevod iz angleškega imena klica »Routine Call«. Že iz imena je razvidno, da gre za klic z najnižjo prioriteto, kar pomeni, da se ga je smiselno posluževati le, ko se v istem trenutku v dometu vašega plovila ne izvaja komunikacija višje prioritete oziroma ste v težavah in se morate poslužiti enega izmed klicev višje prioritete. Pa preidimo k primerom uporabe navadnega klica v praksi.Testni klicPred prvim izplutjem iz marine je priporočljivo preveriti delovanje VHF postaje. Njeno delovanje lahko preverite s klicem drugega plovila, obalne postaje ali marine.Primer preverjanja z obalno postajo v Kopru s klicem na njen MMSI 002780200 in pogovor na njenem kanalu (klic navajamo v angleščini, ker vam lahko dobro služi tudi v tujini):VHF postaja deluje brezhibno, če nam obalna postaja Koper odgovori:Obalno postajo lahko pokličemo na podoben način tudi, če želimo zdravstveni nasvet, kakšno podrobnost v zvezi z vremenom in podobno.Klic drugega plovilaDrugo plovilo lahko pokličete kadar koli, če le poznate njegovo MMSI številko. S tem lahko vzpostavite kontakt z vašim prijateljem ali znancem, ki se nahaja na drugem plovilu. To lahko storite, če želite izvedeti njegov položaj, se želite dogovoriti, kako boste skupaj preživeli večer, želite preveriti, ali je v njegovi bližini kakšno prosto sidrišče itd. Drugo plovilo boste seveda priklicali le, če bo le-to v vašem dometu, če bo na njem VHF postaja vključena in če bo njem oseba, ki se bo odzvala na vaš klic.Primer preverjanja položaja drugega plovila in njegove poti s klicem na njegov MMSI in pogovor na enem izmed prostih kanalov, namenjenih komunikaciji med plovili:Sirena odgovori:Spinaker zaključi pogovor:Klic skupine plovilLjudje pogosto, seveda če je le možno, plujejo v flotiljah, ker to dodatno pripomore k njihovi varnosti. V tem primeru se večkrat pojavlja potreba po tem, da se določena informacija posreduje vsem plovilom v flotilji. To lahko storimo s klicem vsakega plovila posebej, veliko bolj smotrno pa je to opraviti z enim klicem, to je skupinskim klicem (angl. Group Call). Vsa plovila v flotilji morajo v tem primeru imeti v VHF postaji določeno isto skupinsko MMSI številko (angl. Group MMSI).Primer informiranja flotilje še dveh plovil s klicem na skupinski MMSI preko enega izmed prostih kanalov namenjenega komunikaciji med plovili:Primere navadnega in s tem tudi najmanj formaliziranega klica smo si torej ogledali na nekaj najbolj pogostih primerih, v prihodnji številki pa pride na vrsto varnostni klic (angl. Safety Call).Celotna verzija članka je tiskani izdaji Val navtika.