Val Exclusive: Čistost in brezčasnost – MOVIA

Val Exclusive: Čistost in brezčasnost – MOVIA

Biti blizu naravi, uživati v pesmi življenja, preprostost lepote bivanja … vse to je tisto, kar nas privlači na barkah. Zgodba brezčasnosti in neskončnosti, ki jo šepetajo valovi, prinaša pa slani veter, je tisto, kar nas vleče na morje. Doživeti izgubljene sanje, začutiti veselje sveta, spoštovati trdo delo in umetnost človeka v sodelovanju z naravo pa je tisto, kar nas vleče k vrhunskemu vinu. Ta ni samo substanca, temveč samosvoj svet, ki zahteva poznavanje njegove zgodovine, pravil, anekdot, veselja, žalosti, vonja. Le tako nam lahko da svojo največjo vrednost, to, česar ni mogoče ubesediti. Tako kot morje.

Posestvo Movia je uradno nastalo leta Gospodovega 1700 in obsega 22 hektarjev prvovrstnih vinogradov, skupaj jih je 18, nekaj na slovenski in nekaj na italijanski strani meje v Brdih. Dobrih 100 let pozneje, 120, če smo natančni, se je v družino, ki je upravljala s posestvom, priženil prvi Kristančič. Od takrat, kmalu bo tega 200 let, je ta priimek s posestvom postal neločljivo povezan. Posestvu je uspelo preživeti obe svetovni vojni, toda šele s sedanjo, osmo generacijo, na čelu z Alešem Kristančičem, so se vina, ustvarjena na posestvu, dvignila iz povprečja. Začelo se je dovolj preprosto, s prehodom iz prodaje »odprtega« vina na prodajo ustekleničenega vina, kar je za sabo potegnilo pridelavo vina po sortah in prve zametke blagovne znamke Movia. Zakaj Movia in ne Kristančič? Ker je ime krajše, lepše zveneče in predvsem lažje izgovorljivo na tujih trgih, kamor so pogledovali že takrat. Poleg tega je že takrat obstajala možnost zamenjave z drugimi Kristančiči, ki so se prav tako vzpenjali v svetu slovenskega vina.

Sprva, kot je navada, so svoja vina pošiljali na takratni jugoslovanski trg, bili so tudi ekskluzivni dobavitelj vin za protokolarne potrebe SFR Jugoslavije. Po zaslugi Franja Tuđmana je pozneje dobro deloval predvsem hrvaški trg, kjer pa se je romanca skupaj s plamenom vojne in izgubo nekaj tisoč steklenic, ki so postale vojni plen, zaključila. Izkušnja jih je spodbudila, da so pogled usmerili v drugo smer, proti Zahodu. Stara vinska modrost pravi, da ko se vinar s svojim vinom dokaže v Italiji, so mu odprta vrata na ameriški trg, če prepriča še tega, lahko osvoji svet. Ko je bil sivi pinot Movia uvrščen med 10 najboljših na svetu, kot poreklo pa je bil zaveden italijanski del Brd Collio, kjer se nahaja vinograd v lasti Movie in iz katerega je vino prišlo, se je preboj med svetovno vinarsko elito lahko pričel.