Sredozemsko morje ni varen dom za vse vrste kitov in delfinov

Sredozemsko morje ni varen dom za vse vrste kitov in delfinov

AVTOR Morigenos
FOTO Morigenos

Glede na nove ocene so vse razen dveh vrst kitov in delfinov v Sredozemlju uvrščene v eno od kategorij ogroženosti na Rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN), štiri populacije pa so opredeljene celo kot kritično ogrožene. Pri novih ocenah stanja sredozemskih kitov in delfinov je sodelovalo tudi Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce, ki skupaj s svojimi partnerji OceanCare, Dolphin Biology & Conservation in Tethys Research Institute poziva sredozemske države, da zaustavijo ta zaskrbljujoči trend in upoštevajo varstvena priporočila stroke za boljše varstvo celotnih morskih ekosistemov.

Včeraj je Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) objavila najnovejše ocene stanja ohranjenosti vrst kitov in delfinov v Sredozemskem morju in uvrstila 9 od 11 vrst, ki so redno prisotne v Sredozemskem morju, v eno od kategorij ogroženosti na Rdečem seznamu. Za nekatere vrste so v tem procesu sodelovali tudi strokovnjaki iz društva Morigenos. Podpopulacije štirih vrst – navadnih delfinov v Korintskem zalivu (Grčija), velikih pliskavk v zalivu Ambracia (Grčija) ter ork in dolgoplavutih mrkih pliskavk v Gibraltarski ožini – veljajo za kritično ogrožene in jim grozi izumrtje. Glavne grožnje vključujejo pomanjkanje plena, degradacija habitata, naključni ulov v ribiške mreže, podvodni hrup, kemično in plastično onesnaženje ter podnebne spremembe.

Sredozemska populacija velikih pliskavk, kamor spada tudi populacija v Tržaškem zalivu, je ena od le dveh vrst, ki sta bili opredeljeni kot najmanj ogroženi. Kljub temu pa so nekatere lokalne populacije te vrste pod večjimi pritiski kot druge, primer tega je že omenjena kritično ogrožena podpopulacija v grškem zalivu Ambracia. Populacija v Tržaškem zalivu in okoliških vodah, ki jo že skoraj 19 let preučuje in spremlja društvo Morigenos, se sicer spopada z mnogimi grožnjami, a je zaenkrat na srečo razmeroma stabilna. Navadni delfin, vrsta, ki je bila nekoč pogosta v severnem Jadranu, a jo danes obravnavamo kot regionalno izumrlo, je opredeljena kot ogrožena.

»Sredozemsko morje preprosto ni varen dom za kite in delfine. Že desetletja ni, a zdaj predstavljeni trendi kažejo, da gre pri večini vrst še na slabše. Politiki se morajo zavedati, da so morski sesalci bistveni sestavni deli zdravih morskih ekosistemov in delujejo kot nekakšen indikator za stanje morij – zato je pomembno, da nekaj storijo glede tega,« pravi Nicolas Entrup, sodirektor za mednarodne odnose pri organizaciji OceanCare.

»Kiti in delfini so lahko včasih izjemno odporni na človeške pritiske. Ker pa se stanje večine populacij slabša in ne izboljšuje, je jasno, da z našim delovanjem nanje preveč pritiskamo. In ne gre samo za kite in delfine. Vse te grožnje negativno vplivajo tudi na njihov celotni ekosistem, od katerega smo odvisni tudi ljudje,« je povedal Tilen Genov, predsednik društva Morigenos in član IUCN Skupine strokovnjakov za kite.

Joan Gonzalvo, predsednik Evropskega združenja za kite in delfine, daje primer: »Z zagotavljanjem preživetja delfinov lahko omogočimo zaščito morskega okolja kot celote; kot vodilna vrsta lahko igrajo ključno vlogo.”

Veliki kiti upadajo v Sredozemlju

Tudi prihodnost za dve veliki vrsti kitov, ki sta redno prisotni v Sredozemskem morju, ni videti svetla. Kit glavač je bil ponovno opredeljen kot ogrožena vrsta, medtem ko je bil brazdasti kit, največja sredozemska vrsta in edina vrsta vosatih kitov, ki redno živi v Sredozemlju (in se občasno pojavi tudi v Sloveniji, nazadnje novembra lani) iz ranljive preuvrščen v ogroženo vrsto. Po preteklih ocenah je v regiji živelo okoli 3500 brazdastih kitov, danes znanstveniki ocenjujejo, da jih je ostalo le okoli 1800, na podlagi obsežne raziskave v okviru mednarodnega sporazuma ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov v Črnem morju, Sredozemskem morju in sosednjem atlantskem območju), v kateri je sodelovalo tudi društvo Morigenos.

Tako glavači kot brazdasti kiti so še posebej izpostavljeni nevarnosti trčenja z ladjami in podvodnemu hrupu, ki ga povzroča človek. V zadnjem času so raziskovalci izrazili tudi resno zaskrbljenost glede mikro-plastike, ki jo zaužijejo brazdasti kiti, in makro-plastike, ki jo zaužijejo glavači.

»Stanje je še posebej zaskrbljujoče in zahteva takojšnje ukrepanje. ACCOBAMS in Mednarodna komisija za kitolov razvijata načrt upravljanja ohranjanja sredozemskih brazdastih kitov, ki vsebuje številne dejavnosti, vključno z raziskavami, varstvom, blažitvami negativnih vplivov in spremljanjem stanja, ki jih morajo izvajati države članice, s konkretnim sodelovanjem deležnikov,« pojasnjuje Simone Panigada, predsednik raziskovalnega inštituta Tethys in predsednik Znanstvenega odbora sporazuma ACCOBAMS.

Konec novembra je Znanstveni odbor sporazuma ACCOBAMS, katerega član je tudi Tilen Genov iz društva Morigenos, izdal številna priporočila za takojšnje ukrepanje kot odgovor na nove ocene Rdečega seznama: vse vlade držav, ki so pogodbenice sporazuma ACCOBAMS, morajo upoštevati in izvajati te ukrepe za ugoden ohranitveni status vrst na območju sporazuma ter izvajati ukrepe, opredeljene v varstvenih načrtih.

»Zaščita vrst in populacij je seveda izjemnega pomena, vendar ne bi smeli biti zadovoljni zgolj s tem, da njihova številčnost zaradi varstvenih prizadevanj postane stabilna. V čem je smisel živalim dovoliti preživetje, če preživetje pomeni, da se morajo nenehno boriti, da bi se izognili utopitvi v mreži, da jih ne seseklja propeler plovila, oglušitvi zaradi podvodnih zračnih topov ali boleznim zaradi zaužitja strupenih kemikalij ali mikro-plastike? Naša naloga bo končana šele, ko bomo vedeli, da živali dobro uspevajo v okolju, v katerem so se skozi evolucijo razvile,« je povedal Giuseppe Notarbartolo di Sciara, ustanovitelj raziskovalnega inštituta Tethys in svetovalec za vodne sesalce pri Konvenciji o varstvu selitvenih vrst.

»Obnova raznolikosti in bogastva morja ne bo koristila le kitom in delfinom, temveč bo ustvarila možnost boljšega, torej za življenje bolj primernega in pravičnejšega sveta za prihodnje generacije. Glede na trenutni obseg groženj biosferi in vsem njenim življenjskim oblikam je postalo vprašanje preživetja naše lastne vrste ne le zmanjšati uničujoče in netrajnostne oblike izkoriščanja virov, temveč tudi začeti resna prizadevanja za oživitev kompleksnih in obstojnih kopenskih in morskih prehranjevalnih spletov«, zaključuje morski varstveni biolog Giovanni Bearzi.

Dodatne informacije:

Poročilo organizacije OceanCare »POD PRITISKOM. Pomen varstva kitov in delfinov v Evropi« (UNDER PRESSURE. The need to protect whales and dolphins in European waters): www.oceancare.org/underpressure

Povzetek ocen stanja vrst kitov in delfinov v Sredozemlju

 

Povzetek ocen stanja vrst kitov in delfinov v Sredozemlju

 

Društvo Morigenos

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija, ki združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti in razvoj kadrov za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti. »Morigenos« pomeni »rojen v morju«. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 in izvaja več projektov na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, ozaveščanja javnosti ter varstva morskega okolja. Osrednja dejavnost društva je Slovenski projekt za delfine, dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v Tržaškem zalivu in okoliških vodah severnega Jadrana. Raziskovanje, ki ga društvo Morigenos na tem območju izvaja zadnjih 19 let, je pokazalo, da približno 150 delfinov to območje uporablja za svoj življenjski prostor, ter prispevalo pomembne podrobne podatke o njihovi biologiji, ekologiji in varstvenemu statusu. Za več informacij obiščite www.morigenos.org ali www.delfini.si.

 Več informacij:

Tilen Genov, predsednik društva

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce

Kidričevo nabrežje 4

6330 Piran

www.morigenos.org

T: 041 981 990, 031 77 10 77

E: tilen.genov@gmail.compr@morigenos.org

Twitter: @Morigenos_org

Facebook: www.facebook.com/Morigenos

Instagram: @morigenos