Sodelovanje našega Pomorskega muzeja v EU projektih

Sodelovanje našega Pomorskega muzeja v EU projektih

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran je bil v letu 2016 uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev v okviru programov za evropsko teritorialno sodelovanje. Pozitivno so bili ovrednoteni trije projekti z udeležbo muzeja, in sicer dva v okviru programa Interreg Central Europe in eden v okviru programa Interreg Slovenija – Hrvaška. Skupna vrednost odobrenih projektov je 565.766,63 EUR. Vsi trije projekti so s strani EU financirani v višini 85%, kar znaša 480.901,63 EUR, razliko v višini 84.865 EUR pa bo zavod moral zagotovil iz drugih virov. Projekti bodo potekali v obdobju od junija 2016 do julija 2019.

Vsi trije projekti bodo znatno prispevali k kakovostnemu razvoju kulturnega in trajnostnega turizma in izboljšanju pogojev za obiskovalce s posebnimi potrebami na območju občine Piran in celotne Slovenske Istre. V nadaljevanju kratek opis projektov.

MALA BARKA 2

Trajanje projekta: 30 mesecev: oktober 2016 – marec 2019

Celotna vrednost odobrenega projekta: 125.625,00 EUR

Partnerji v projektu: Primorsko-goranska županija (Hrvaška), Turistička zajednica Primorsko – goranske županije (Hrvaška), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog Primorja Rijeka (Hrvaška), Udruga i Ekomuzej »Kuča o batani« (Hrvaška), Občina Izola (Slovenija), Turistična skupnost Izola (Slovenija), Občina Piran (Slovenija)

Kratka vsebinske predstavitev projekta: Glavni cilj projekta je ohranitev pomorske dediščine Severnega Jadrana. V njem bodo potekali ohranjanje, zaščita, promoviranje ter razvoj pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma. Projekt bo na celotnem obalnem delu obmejnega območja maksimalno zaščitil materialno ter nematerialno pomorsko dediščino ter jo z nizom aktivnosti sistematično izkoristil za razvoj skupnega turističnega produkta.  Pomorska dediščina je namreč velik, a neizkoriščen potencial Slovenije in Hrvaške. Ključni rezultat bo povečanje števila obiskovalcev na obmejnem področju. Postavljeni in organizirani bodo interpretacijski centri, virtualni muzeji, baza pomorske dediščine, opisane bodo tehnične karakteristike plovil, izdelana bo replika tradicionalnega plovila, izdana bo publikacija.

Kot najpomembnejšo aktivnost namerava Pomorski muzej zgraditi repliko tradicionalnega plovila Topo ter ob tem postopku povezati ladjedelce iz treh držav (SLO, IT, HR), ki imajo izkušnje s tovrstno gradnjo. Predvsem pa je namen približati tovrstno dediščino mladim, zato bo izpeljanih več pedagoških aktivnosti.

YOUINHERIT

Trajanje projekta: 36 mesecev: junij 2016 – maj 2019

Celotna vrednost odobrenega projekta: 224.291,63 EUR

Partnerji v projektu: Občina Budafok (Madžarska), Razvojna agencija Sinergija (Slovenija), Občina Piran (Slovenija), Občina Vodnjan (Hrvaška), Self-Government of the Masowieckie Voivodeship (Poljska) , Združenje ”Agroturist” Vodnjan (Hrvaška), International Centre for Water Civilization (Italija), Marco Polo System EEIG (Italija), Veneto Region Tourism Department (Italija), Soós István Wine Making Secondary School (Madžarska), Občina Beltinci (Slovenija)

Glavni cilj projekta je učinkovito in ustvarjalno vključevanje mladih v vrednotenje, predstavljanje in popularizacijo kulturne in naravne dediščine v luči oživljanja tradicionalnih obrti, razvoja trajnostnega turizma in ustvarjanja novih poklicnih perspektiv za mlade. Pomorski muzej Piran bo, kot projektni partner, kateremu je zaupana t.i. pilotska akcija, pripravil inovativno razstavo o solinarstvu in skladiščenju soli v Slovenski Istri z vključevanjem mladih ustvarjalcev (zgodovinarjev, etnologov, oblikovalcev, informatikov, itd.) ter delavnice na temo: uporaba soli pri konzerviranju rib. Projekt se bo izvajal v tesnem sodelovanju z Občino Piran in drugimi projektnimi partnerji.

COME-IN

Trajanje projekta: 36 mesecev: julij 2016 – junij 2019

Celotna vrednost odobrenega projekta: 215.850,00 EUR

Partnerji v projektu: Central European Initiative Executive Secretariat, Triete (Italija), Civic Museum and Galleries of History and Art, Udine (Italija), The Regional Council of Associations of the People with Disabilities and their Families of the, Friuli Venezia Giulia Region (Italija), ACLI Vocational Training Body of Friuli Venezia Giulia Region (Italija), Museum of Working World, Steyr (Avstrija), Archeological Museum of Istra (Hrvaška), OZIV – Austrian Civil Disabled Association (Avstrija), BBRZ – Vocational Training- and Rehabilitation Centre (Avstrija), University of Applied Sciences Erfurt in Thuringia (Nemčija), Archeological Museum Weimar (Nemčija), NETZ – Media and Society (Nemčija), Archaeological Museum in Krakow (Poljska), Občina Piran (Slovenija)

Glavni cilj projekta je nadgradnja muzejskih zbirk za večjo dostopnost le-teh za osebe in skupine s posebnimi potrebami: gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gibalno ovirane in osebe z drugimi ovirami in težavami. Muzeji v projektu pri tem sodelujejo z zainteresirano javnostjo in strokovnimi ustanovami ter na podlagi visokih skupno doseženih standardov izboljšujejo pogoje s ciljem, da pritegnejo obiskovalce, ki so bili doslej, zaradi objektivnih ovir, zapostavljeni. Pri tem ne gre le za fizično in tehnično opremljanje muzejskih zbirk s potrebno tehnološko opremo, temveč za nov celovit in proaktivni pristop do ranljivih skupin in družbene odgovornosti muzejev. Pridruženi partner Pomorskega muzeja v projektu je Center za korekcijo sluha in govora Portorož.

www.pomorskimuzej.si