SMIA (Slovenian Marine Industry Association), Združenje slovenske pomorske industrije

SMIA (Slovenian Marine Industry Association), Združenje slovenske pomorske industrije

Val 256
AVTOR Julijan Višnjevec
FOTO Julijan Višnjevec

V Sloveniji je bilo leta 2016, na pobudo ducata družb, ki delajo na navtičnem področju, ustanovljeno prvo združenje slovenske navtične industrije. Gre za združenje, ki povezuje člane v navtičnem sektorju s ponudbo izdelkov in storitev za domači trg in za ostala navtično razvita tržišča po svetu. Vključena podjetja v osnovi temeljijo na svojem znanju, kakovostnih izdelkih, ki so že ali se bodo še uveljavili tako doma kot v tujini. V tem smislu je povezava dodana vrednost skupnega nastopa na tujih trgih, predvsem pa sprejetje nacionalnega panožnega združenja v mednarodna združenja, kot sta denimo Mednarodni svet združenj navtične industrije ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) in Evropsko združenje EBI (European Boating Industry)…

Več si lahko preberete v aprilski izdaji revije Val navtika, št. 256.