Sidro Seablade

Sidro Seablade

Val 165
AVTOR Božidar Peteh
FOTO Božidar Peteh

Ugotavljam, da tudi v izboru navtične opreme nismo med zadnjimi. Jaz osebno sem v vsaki navtični trgovini najbolj pozoren na to, kakšna sidra imajo v prodaji. Če so to tista, za katera že vrabci in ne samo galebi čivkajo, da so bolj igračke kot pripomoček za resno sidranje (razna sklopna sidra, lopatasta in preprosta plužna oziroma: maček, danforth in bruce), si ustvarim moj vtis o poznavanju navtike in s tem tudi pametnem svetovanju kupcem. Drugače je seveda, če tam vidim kakovostnejša in sodobna sidra.

Tako sem bil prejšnji mesec dokaj presenečen, ko sem v trgovini KAMM navtika v BTC-ju v Ljubljani odkril nova sidra, ki si šele utirajo pot na navtični trg. Gre za sidra znamke „Seablade“, ki predstavljajo eno od boljših vrst sider.

Gre za sidro, ki v sebi združuje več bistvenih tehničnih lastnosti oziroma prednosti: teža je skoncentrirana čim nižje, optimalen vpadni kot za čim bolj optimalno vkopavanje, velika odpornost oziroma plužni koeficient, lok, ki preprečuje prevračanje in hitro vkopavanje po obračanju, solidna namestitev skoraj v vsako sidrno soho na premcih plovil.

Da pa bi boljše razumeli, o čem gre, čisto na kratko nekaj teorije.

Sile med sidranjem

Na sidra delujejo različne sile, na katere se različna sidra različno odzivajo. Da bomo vedeli, kdaj in kako se določeno sidro odziva, moramo poznati sile, ki nanj delujejo, in lastnosti sider.

Sile v glavnem lahko strnimo v tri komponente:

  • Sila zatezanja v smeri osi sidra
  • Silo predstavlja (proizvaja) plovilo, na katerega vpliva tudi delovanje vetra, valov, tokov in je usmerjena v idealni liniji osi sidra.

  • Stranska sila zatezanja, ki deluje levo in desno od osi sidra
  • Najbolj pogosto dejavna sila, saj plovilo nikoli ne miruje, skoraj nikoli pa tudi ni obrnjeno natančno proti vetru, kjer nudi najmanjši odpor. Največkrat je prav nasprotno obrnjeno z bokom proti vetru. Gibanje plovila povzroča, da se sila prenaša na sidro izmenično z leve ali desne strani osi sidranja, kar pomeni, da na sidro delujejo močnejše bočne sile in vlečejo sidro proč od idealne smeri držanja. Ta sila povzroča največje težave najbolj poznanim sidrom tipa Danforth, zaradi česar so ta tudi ocenjena kot najmanj stabilna in varna v tem pogledu.

  • Sila dvigovanja navzgor
  • Druga nevarna komponenta je sila, ki jo povzroča plovilo z nihanjem navzdol-navzgor, kar se dogaja na valovitem morju. Moč te sile je izjemna, saj je sestavljena iz dveh komponent, statične (sila teže plovila) in dinamične (hitrost gibanja valov). Do popuščanja oziroma izkopavanja sidra pride največkrat takrat, ko prej omenjeni sili že dodobra načneta silo držanja sidra, nato pa se ob že razrahljanem sidru pojavi še navpična sila, ki sidro izkoplje.

    Vse te sile mora sidro zdržati, če želimo, da barka ne pristane na suhem ali dnu morja. Da pa jih bomo premagali, je treba izbrati ustrezno sidro, verigo/vrv in znati pravilno sidrati.