SAVA in JOLANDA – prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji

SAVA in JOLANDA – prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji

AVTOR dr, Nadja Terčon
FOTO Arhiv Pomorski muzej Sergej Mašera

Ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica

Danes je povsem običajno, da opravljajo ženske na potniških ladjah določene poklice splošne službe, še vedno pa jih je malo med navtiki in strojniki. Pri teh poklicih, ki so bili od nekdaj rezervirani za moške, se morajo še vedno dokazovati in izbirati med poklicnim in zasebnim življenjem. A nekoč je bilo drugače. Zato knjiga o Savi in Jolandi, Savi Kaluža in Jolandi Gruden, Špicu in Joli, prinaša zanimivi življenjski zgodbi, ki si zaslužita, da nikoli ne utonetav pozabo. Gre za zgodbi o vključevanju dveh deklet, dveh mladih žensk, v  tipičen, tradicionalen moški poklic pomorščaka. Še vedno velja prepričanje, da naj bi v tem povsem moškem pomorskem ambientu ter mistificiranem in idealiziranem poklicu pomorščaka ženske naletele na težave in ovire pri svoji karieri. Čeprav sta v ospredju ženski, pa se v knjigi lahko prepoznajo tudi njuni sošolci, sodelavci in drugi, ki so bili tako ali drugače udeleženi z njima v šolskem in prvem zaposlitvenem času ter bili priča tistemu prvemu povojnemu obdobju. A kljub širšemu orisu in kratki aktualizaciji je poseben poudarek namenjen prav vlogi prvih dveh Slovenk, dveh Primork, v novoustanovljeni slovenski pomorski šoli ter prepletu njunih življenjskih zgodb v okviru političnih, gospodarskih in družbenih razmer ter okoliščin tedanjega časa.