Razstava – Slovenske ladje – šest ladij Splošne plovbe

Razstava – Slovenske ladje – šest ladij Splošne plovbe

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran je Pošti Slovenije za novo serijo priložnostnih znamk SLOVENSKE LADJE predlagal izbor tovornih čezoceanskih ladij našega edinega mednarodnega ladijskega prevozniškega podjetja Splošne plovbe Portorož.

Vsako leto Pomorski muzej v sodelovanju s Pošto Slovenije,  Filatelistično zvezo Slovenije, Filatelističnim numizmatičnim društvom Piran, Portorož, Splošno plovbo Portorož , Občino Piran, Mestno občino Maribor, Fakulteto za pomorstvo in promet Portorož,  Gimnazijo, elektro in pomorsko šolo Piran, Združenjem poveljnikov in upraviteljev v pomorskem prometu, Muzejem za novejšo zgodovino v Ljubljani, Pokrajinskim muzejem v Mariboru ter nekaterimi donatorji in sponzorji, pripravil predstavitve znamk oziroma razstave o upodobljenih ladjah Splošne plovbe.

Za serijo smo v sodelovanju s pomorščaki Splošne plovbe izbrali tiste ladje, ki imajo bodisi močan simboličen pomen, kot  ga imata prva in zadnja ladja, ali pa so bile zaradi svojega značaja, kvalitet in poslanstva še posebej pomembne za razvoj podjetja, kot na primer prva čezoceanska ladja, prva linijska ladja, prva novogradnja ipd., v časovnem prerezu pa so to ladje različnih obdobij, tipov in namembnosti.

Pomorski muzej je tako v zadnjih petih letih z razstavami najširši javnosti predstavil prvo ladjo Splošne plovbe, tovorno motorno ladjo MARTIN KRPAN, prvo slovensko čezoceansko tovorno parno ladjo ROG, prvo linijsko čezoceansko tovorno motorno ladjo PIRAN (I), tovorno motorno ladjo MARIBOR, tovorno motorno ladjo LJUBLJANA (III).

Letos bo, ob izidu šeste znamke s podobo ladje PORTOROŽ (IV) in zaključku serije SLOVENSKE LADJE pripravil osrednjo muzejsko razstavo z naslovom: SLOVENSKE LADJE – ŠEST LADIJ SPLOŠNE PLOVBE.

Razstava bo na sodoben tudi multimedijski način predstavila del naše zelo pomembne pomorske zgodovine in dediščine edinega ladijskega prevozniškega podjetja Splošne plovbe Portorož, njene pomorščake in dragoceno pomorsko snovno in nesnovno dediščino.

Na ogled bodo ladijski modeli, instrumenti z ladij, umetnine z ladij in arhivsko gradivo (pisno, fotografije, zvočni in video posnetki, filmi) in drugo gradivo v hrambi Pomorskega muzeja Piran, Splošne plovbe Portorož, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Pokrajinskega muzeja Maribor, Arhiva RS, arhiva RTV SLO in številnih pomorščakov.

Razstava postavljena v pritličju palače Gabrielli v Piranu, sedežu muzeja, bo odprta v okviru Poletne muzejske noči, v soboto, 15. junija 2019 ob 21. uri in bo na ogled do 15. februarja 2020, ko bo pripravljena na gostovanja v slovenskih, hrvaških in italijanskih muzejih.

V sklopu razstave bo organiziran pedagoški program za različne ciljne in starostne skupine.

Avtorica razstave je Duška Žitko s stalno skupino sodelavcev, s katerimi je pripravila dosedanje razstave o ladjah SPP.

Ura: 21.00

Program

SLOVENSKE LADJE, Šest ladij Splošne plovbe, ladijskega prevozniškega podjetja

THE SLOVENE SHIPS, Six ships of the Splošna plovba shipping company

LE NAVI SLOVENE, Sei navi della Splošna plovba compagnia del trasporto marittimo

 

Koncert glasbene skupine »EL TAJO« pod vodstvom Enza Hrovatina, v sodelovanju z društvom Negratenera iz Izole.

Concerto del gruppo musicale “EL TAJO”, mentore Enzo Hrovatin, in collaborazione con l’associazione Negratenera da Isola.

Concert of the music group »EL TAJO« directed by Enzo Hrovatin, in collaboration with the association Negratenera from Izola.

Koncert: CANZONIDAMARE  

Marsell Marinšek

harmonika / fisarmonica / accordion

Miriam Monica

glas / voce / voice

 

Projekcija filma: NAVIGARE NECESSE EST

Proiezione del film: NAVIGARE NECESSE EST

Film projection: NAVIGARE NECESSE EST

 

 

Ura: 19.00

Program

MORNARIŠKI VOZLI & ABECEDA ZASTAV

MARITIME KNOTS & ALPHABET FLAGS

NODI MARINARI & ALFABETO MARITIMO

delavnica za otroke, družine, odrasle