Prva pasivna tehnološka visoka stanovanjska gradnja v Evropi

Prva pasivna tehnološka visoka stanovanjska gradnja v Evropi

Val 189

Eko srebrna hiša

Ob Dunajski cesti v Ljubljani se gradijo nova pasivna stanovanja z najsodobnejšo tehnologijo in minimalnim vplivom na okolje.

Eko srebrna hiša bo dosegala nove standarde energijsko učinkovite večstanovanjske visoke gradnje v Ljubljani, Sloveniji in Evropi. Pasivni standard gradnje zagotavlja letno povprečno porabo stanovanjske­ga dela objekta le 10 kWh/m2 energije za ogrevanje, po izračunu energijske presoje PHPP07 št. DN2003339 z dne 19. 6. 2009 in pilotne energetske izkaznice stavbe št. OPET Slovenija 85/2009 z dne 8. 4. 2009, ki ju je izdal Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o. Po končani gradnji bo izdelana nova energetska izkaznica na podlagi energijskih karakteristik Eko srebrne hiše in v skladu z novim energetskim zakonom.

Visoka gradnja Eko srebrne hiše zaradi svoje prostorske usmeritve omogoča čudovit panoramski pogled na Ljubljano.

Eko srebrna hiša bo zagotavljala izjemno udobno bivanje z moderno arhitekturo in premišljeno energijsko ozaveščeno razporeditvijo pro­storov. Električno energijo in vodo bo pridobivala iz obnovljivih virov ter uporabljala avtomatska motorizirana senčila za ohlajevanje prosto­rov in prezračevanje z dogrevanjem/ohlajanjem z rekuperatorji. S temi sistemi se zmanjšujejo izpusti v okolje in prihranijo primarni viri energi­je, kar omogoča približevanje k energijski neodvisnosti objekta.

Stanovanjske enote bodo inštalacijsko in stroškovno povsem ločene, kar bo uporabnikom omogočalo več nadzora nad stroški. Sanitarna voda se bo sproti pripravljala v lokalnih toplotnih postajah, kar bo pri­spevalo k še dodatnemu 30-odstotnemu prihranku energije in denarja. S pomočjo napredne tehnologije upravljanja si bodo stanovalci pre­prosto in neodvisno prilagajali bivalno okolje.

Eko srebrna hiša bo ustvarila približno 16 kg/m2 emisij CO2 letno, kar je le tretjino toliko kot pri primerljivih objektih, pri katerih je izpustov približno 54 kg/m2 CO2 na leto. Obnovljivi viri energije: na strehi bo fo­tonapetostna mikroelektrarna s predvideno letno proizvodnjo 34.300 kilovatnih ur električne energije, ki jo bo oddajala v omrežje.

Eko srebrna hiša je zgleden primer trajnostne in energijsko učinkovite gradnje, saj združuje 128 popolnoma samostojnih pasivnih stanovanj­skih enot. Zato bodo imela stanovanja ob morebitni poznejši prodaji višjo vrednost, za tovrstne objekte pa bo dolgoročno tudi čedalje večje zanimanje. Razlogov za to je veliko: nižji stroški za ogrevanje, sanitarno vodo in električno energijo, poleg tega pa bo vzdrževanje zaradi učin­kovitega načrtovanja cenejše.

Načrtovalci Eko srebrne hiše so s tem projektom naredili velik korak naprej na tem področju in ponudili domove z največjim udobjem biva­nja, ki jih je mogoče upravljati avtomatsko ali samostojno. Eko srebrna hiša ponuja bolj zdravo bivanje in izjemno počutje zaradi neprekinjenega izmenjavanja zraka skozi rekuperatorje s filtri, ki odstranjujejo neželene bakterije ter tako bolnikom in zdravim ljudem omogočajo kakovosten zrak brez dražečih/alergenih snovi.

Več na http://www.ekosrebrnahisa.si/.