Prodaja in distribucija izdelkov Seajet – uspešen in neprekinjen prehod na BPR

Prodaja in distribucija izdelkov Seajet – uspešen in neprekinjen prehod na BPR

Val 225


V podjetju Seajet posvečajo okolju, skrbi za zdravje ter varnostnim predpisom veliko pozornosti.

Nacionalno dovoljenje oziroma “uredba o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih pripravkov” (BPR, Uredba (EU) 528/2012) je vseevropski zakon, ki ga morajo vsi proizvajalci barv in antivegetativnih premazov strogo upoštevati, če želijo nadaljevati s prodajo svojih izdelkov v državah Evropske unije. S postopki odobritve BPR se bodo uskladili seznami sestavin, ki jih bodo različni proizvajalci lahko uporabljali za proizvodnjo različnih vrst antivegetativnih proizvodov. Iz tega naslova je bilo kar nekaj proizvajalcev prisiljenih k hitrim spremembam formulacij svojih antivegetativnih izdelkov, kar je predstavljalo veliko tveganje za zanesljivost in učinkovitost, ki so jih te spremembe prinesle.

V Seajetu so vrsto let pripravljali svojo paleto antivegetativnih izdelkov na način, da so danes v celoti pripravljeni na BPR uredbo; to pomeni, da za zastopnike in končne kupce v prihodnjem letu ne bodo potrebne spremembe v formulaciji proizvodov Seajet za nobeno od proizvodnih linij. Zaradi tega bodo lahko neprekinjeno nadaljevali z dobavo obstoječih antivegetativnih premazov Seajet, ki so dokazano kakovostni in dolgoročno učinkoviti.

V podjetju se ob koncu leta svojim kupcem zahvaljujejo za zaupanje ter vsem želijo srečno in uspešno 2018.
www.seajet.si