Privatno bančništvo – Za svoje premoženje izberite najboljše

Privatno bančništvo – Za svoje premoženje izberite najboljše

Val 198
AVTOR Karmen Stanovnik
FOTO arhiv NLB

Pojem privatno bančništvo (ang.: private banking) je v razvitem svetu, v državah s stabilnim ekonomskim in političnim sistemom, vse prej kot neznanka. Govorimo o eni izmed najstarejših oblik upravljanja denarja. Svoje korenine ima v Švici, če smo natančnejši v Ženevi, segajo pa v 18. stoletje. Namenjeno je tistim, ki imajo večji obseg premoženja, a premalo znanja in izkušenj, da bi s svojim imetjem uspešno gospodarili in ga plemenitili. Gre za bolj individualno obliko, kot jo nudi osebno bančništvo. Zaradi diskretnosti se odvija v specializiranih bančnih poslovalnicah in s posebej usposobljenimi finančnimi svetovalci. Zajema svetovanje in upravljanje celotnega premoženja posameznika, ki potekata skladno z njegovimi željami, cilji, finančnimi razmerami in odnosom do tveganja. O tej ekskluzivni storitvi smo se pogovarjali s privatno bančnico Urško Zajec iz naše največje banke NLB, ki ima privatno bančništvo v svoji ponudbi od leta 2002.

 Katere so prednosti privatnega bančništva in katera je poglavitna razlika v primerjavi s sicer bolj znano obliko osebnega bančništva?

UZ: Ko govorimo o privatnem bančništvu, govorimo o odgovornem in celostnem upravljanju premoženja po najvišjih bančnih standardih; o celovitem svetovanju za najboljše finančne rešitve v vseh pomembnejših življenjskih situacijah; o paketu bančnih storitev, v katerega so vključeni tudi finančno in davčno svetovanje ter osnovno svetovanje s področja nefinančnih trgov (umetnine, nepremičnine itd.); o rednem spremljanju in poročanju o dogajanjih na finančnih trgih ter o privatnem bančniku, ki je stranki na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Predvsem ta zadnji dejavnik poleg dveh posebnih produktov, tj. upravljanja znotraj krovnega sklada in individualnega upravljanja premoženja, predstavlja glavno ločnico oziroma prednost privatnega bančništva pred osebnim. Ko s stranko sklenemo pogodbo, se zgodba ne konča, temveč šele začne.

Številni naši bralci oziroma naročniki so lastniki manjših podjetij. Je tovrstna storitev primerna tudi zanje oziroma ali je ta storitev namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam?

UZ: V osnovi je ponudba oblikovana za fizične osebe, za premožnejše posameznike in družine, če pa je naša stranka lastnik podjetja oziroma ima v njem pomembno funkcijo in želi ponudbo privatnega bančništva, jo lahko dopolnjujemo v smislu naložb.

Kako oblikujete ponudbo? Je ta univerzalna ali individualna?

UZ: Vsaka stranka je posebna, vsaka stranka je zgodba zase. Preko pogovora in s pomočjo vprašalnika ugotovimo, kakšna je posameznikova naklonjenost in sposobnost prevzemanja tveganja, na podlagi tega določimo njegov profil in nato še naložbeno strategijo. Vlagatelju pripravimo več naložbenih predlogov, ki vsebujejo individualne prilagoditve. Uporabimo vse produkte, ki jih banka ponuja že v osnovi in jih nadgradimo z ekskluzivno ponudbo. Vlagatelja seznanimo s pričakovano donosnostjo naložbene strategije in s tem, kakšna so tveganja, povezana z investiranjem. Iz preteklih podatkov o gibanju in upoštevanju korelacije med posameznimi naložbami izrišemo tudi pričakovani graf gibanja posamezne naložbene kombinacije. Vsekakor skušamo poiskati najbolj optimalno razpršitev finančnega premoženja in pripraviti ponudbo, ki variira glede na tip vlagatelja – te razvrstimo od najbolj konservativnega do najbolj dinamičnega.

Vzemiva naložbo 300.000 evrov in primer konservativne, zmerne in dinamične naložbe. Kakšna bi bila načrtovana vrednost premoženja po petih letih?

Več si lahko preberete v 198. št. revije Val navtika.

http://www.nlb.si/privatno-bancnistvo