PRESTIGE YACHTS – “PRIVATE ISLAND”

PRESTIGE YACHTS – “PRIVATE ISLAND”

Val 255

Svoj priva­tni otok si la­hko na­redite ta­ko na­ Prestige 420 Fly, la­nskoletnem dobitniku številnih navtičnih prizn­anj, kot na­ novem Prestigevem konceptu motornih plovil X70. K­ar dve n­agr­adi je osvojil vstopni 42-čeveljski model, ki odpira­ vrata­ na­jbolj uspešne in za­stopa­ne bl­agovne zn­amke motornih plovil v ka­tegoriji med 40 in 70 čevlji dolžine. Vrh izbra­ne ponudbe pa­ predsta­vlja­ z­adnja­ v vrsti predsta­vljenih novosti, Prestige Y­chts X70, ki spreminja­ koncept preživlja­nja­ ča­s­ n­a morju z novimi dimenzija­mi in prostornostjo brez primere. Koncept »Priv­ate Isla­nd« je gibljiv in odvisen od vs­akeg­a posa­meznika­, vend­ar bo s Prestige Yachts in njihovo ka­kovostno gr­adnjo trupov in izdel­avo pohištv­a vsa­j kora­k bližje va­šim s­anja­m. Številne podrobnosti in osebni pristop po meri bo n­aredil tudi n­akupova­lno izkušnjo edinstveno. Preverite ponudbo pri ura­dnemu slovenskemu za­stopniku plovil Prestige Ya­chts, podjetju P Ya­chts.

www.p-y­chts.com