Nova raziskava: Prepovedana onesnaževala ogrožajo evropske delfine

Nova raziskava: Prepovedana onesnaževala ogrožajo evropske delfine

AVTOR Nina Uratarič, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce Morigenos
FOTO Tilen Genov, Morigenos

Delfini v evropskih vodah so še vedno izpostavljeni toksičnim spojinam, ki so v Evropi prepovedane že od 80. let prejšnjega stoletja. V raziskavi, ki je bila v sredini januarja objavljena v ugledni mednarodni reviji Scientific Reports, so sodelovali tudi raziskovalci društva Morigenos, slovenskega društva za morske sesalce.

Dolgoletna raziskava, v kateri je bilo zbranih preko 1000 vzorcev živih in mrtvih kitov, delfinov in pliskavk (red Cetacea), je pokazala, da so koncentracije PCB spojin (poliklorirani bifenili) v tkivih evropskih ork (Orcinus orca), velikih pliskavk (Tursiops truncatus) in progastih delfinov (Stenella coeruleoalba) med najvišjimi na svetu.
Poliklorirani bifenili oz. PCB spojine so skupina umetnih kemikalij, ki so se nekoč uporabljale pri izdelavi različnih izdelkov, vključno z električno opremo, zaviralci gorenja in barvami. Gre za eno najbolj toksičnih snovi, kar jih je ustvaril človek. Znano je, da visoka izpostavljenost PCB spojinam pri morskih sesalcih povzroča oslabitev imunskega sistema in znatno zmanjšano rodnost. Slednja se lahko izraža kot povečano število splavov ali kot visoka smrtnost novorojenih mladičev.
Dr. Paul Jepson, vodilni avtor raziskave in veterinarski specialist iz Zoological Society of London je povedal: “Delfini, kot so velike pliskavke in orke, so plenilci na vrhu morskih prehranjevalnih spletov, živijo pa razmeroma dolgo. Zaradi tega so še posebej dovzetni za negativne vplive PCB spojin. Te spojine se namreč skozi prehranjevalno verigo kopičijo v velikih plenilcih. Naše raziskave so pokazale, da se je obremenjenost s PCB spojinami v morju po prepovedi sprva sicer zmanjšala, vendar se danes ne zmanjšuje več in je še vedno na nevarno visokem nivoju.”
“V vodah zahodne Evrope danes živi le nekaj populacij ork. Tiste, ki so še prisotne, so izredno majhne in imajo malo ali nič prirastka. Verjetnost izumrtja za te majhne in z onesnaževali obremenjene populacije je torej zelo visoka. Brez dodatnih ukrepov bodo te strupene spojine še desetletja negativno vplivale na orke in druge vrste delfinov.”
Raziskava je prav tako identificirala evropske “vroče točke” ali “žarišča” za PCB spojine. Mednje spadata predvsem zahodno Sredozemlje in jugozahodni del Iberskega polotoka. Koncentracije teh spojin so navadno višje v bližini industrijskih območij in gosto poseljenih območij, kar pomeni, da so evropske vode še posebej izpostavljene.
Tudi slovenske vode niso izjema. V raziskavo so bili namreč vključeni tudi delfini, ki živijo ob slovenski obali in drugod v Tržaškem zalivu. So-avtor raziskave Tilen Genov, predsednik društva Morigenos in sodelavec na Univerzi na Primorskem, je povedal: “Koncentracije PCB spojin v tkivih delfinov, ki jih zadnjih 14 let preučujemo v Tržaškem zalivu, so prav tako razmeroma visoke. Sicer niso najvišje v tej raziskavi, a kljub temu zaskrbljujoče. Skoraj vse namreč presegajo vrednosti, ob katerih lahko pride do fizioloških odzivov v živalih.”
So-avtor raziskave Robin Law: “Če se želimo spopasti s to strupeno zapuščino naših nekdanjih dejanj, bodo morali globalni voditelji ukrepati hitro in odločno. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da izgubimo nekatere pomembne plenilce iz naših morskih ekosistemov.”
O novici so že poročali The Guardian, Daily Mail, ScienceNews in drugi.

Znanstveni članek z naslovom ’PCB pollution continues to impact populations of orcas and other dolphins in European waters’ je dostopen na: www.nature.com/articles/srep18573

www.morigenos.org 

www.facebook.com/morigenos