Premium Yacht Insurance by Jack Šurija

Premium Yacht Insurance by Jack Šurija

Val 261

Zavarovanje športnih plovil za gospodarsko uporabo

Zavarovanje plovil, namenjenih gospodarski uporabi, se v sami osnovi razlikuje od plovil v osebni lasti, namenjenih za šport in turizem.

Za gospodarski namen registrirana plovila se razlikujejo po sami uporabi. Medtem ko se nekatera uporabljajo samo v čarterju, so druga iz različnih razlogov registrirana na podjetje: uporaba plovila kot bonus za sodelavce, izvajanje marketinga, šport, racionalizacija stroškov, kreditiranje in podobno. Največkrat je plovilo ali samo v čarterju ali pa gre za kombinacijo vsega naštetega. Ni vseeno ali plovilo uporablja samo lastnik podjetja zase, je zanj zadolžen stalni skiper ali pa je letno na njem 25 in več različnih čarter najemnikov. Zadnja možnost zagotovo občutno poveča tveganje škodnih dogodkov.

Pogoji zavarovanja, kritja in posledična višina zavarovalne premije so odraz uporabe plovila. Prav zato je nadvse pomembno zavarovalnemu agentu odkrito in pravilno navesti način uporabe, saj vam bo le na ta način lahko pravilno svetoval. To je prvi in najpomembnejši korak pri zadovoljstvu tudi pri morebitni poznejši odpravi škode.

Zavarovanje odgovornosti se pri čarter plovilu, razen v višini premije, ne razlikuje veliko od običajnega. Drugače pa je pri zavarovanju kaska, pri katerem na ceno vplivajo npr.: višina odbitne franšize, dodatna kritja pogonske škode, škode zaradi glodavcev, menjava poškodovanih predmetov novo za staro, odkup pri odbitku druge in tretje škode itd.

Nenazadnje na pogoje zavarovanj vpliva tudi izbira čarter baze, ker smo kot zanesljivi navtični zavarovalni zastopniki v 25 letih delovanja zgradili zaupanje in partnerski odnos z mnogimi, ki svoje delo jemljejo resno. Dober servis, natančna primopredaja plovila čarter gostom in pošten, proaktiven in odgovoren odnos z zavarovalnico odločilno pripomorejo k enostavnemu in hitremu reševanju vloženih škodnih zahtevkov in zagotavljajo dobro vzdrževana plovila.

Zavarovanje kaska pri gospodarski uporabi ponuja tudi možnost povračila izgubljenega prihodka poslovnemu subjektu zaradi nastale dolgoročne škode na plovilu, ki ni popravljiva v času do naslednjega čarterja, a mora biti odpovedani najem pred nastankom škode v celoti dokumentiran in plačan. Višina kritja je določena za posamezni primer in skupno letno akumulacijo, ki po dosedanjih izkušnjah zadošča lastnikom plovil, da mirno in v čim krajšem času plovilo ponovno spravijo v pogon.

Svetujemo vam, da skupaj z upravljavci vaših plovil preverite vaša zavarovanja in nas, če ta ne ustrezajo potrebam, kontaktirate. Skupaj z vami bomo poiskali najprimernejše rešitve glede cene in pogojev.

PREMIUM YACHT INSURANCE by Jack Šurija

slovenija@yacht-pool.hr

Zastopnik za Slovenijo: Ladi Živič (031/844-253)