Posvoji obalo  – Preprečevanje morskih odpadkov

Posvoji obalo  – Preprečevanje morskih odpadkov

Val 264

Projekt Posvoji obalo omogoča posameznikom, da si izberejo 100 metrov dolg pas obale znotraj Krajinskega parka Strunjan in na njem nekajkrat letno pregledajo stanje onesnaženosti z odpadki, da za ta košček obale skrbijo s čiščenjem odpadkov. Z zasnovo in izvedbo te aktivnosti so v JZ KP Strunjan pričeli marca 2020 in do sedaj so prejeli šest posvojiteljev 100 m obale znotraj KP Strunjan. Posvojitelj se obveže, da nekajkrat letno preveri količine in tip morskih odpadkov na izbranih 100 metrih obale. Podatki o morskih odpadkih se zberejo ali na JZ KP Strunjan s pomočjo terenskega obrazca ali jih posvojitelji pošljejo preko aplikacije Marine LitterWatch Evropski agenciji za okolje. Na ta način bodo lahko v toku časa videli trende, spremembe in sestavo morskih odpadkov tudi s pomočjo posvojiteljev.

www.parkstrunjan.si