Pospravljanje špinakerja na oznaki

Pospravljanje špinakerja na oznaki

Val 140
AVTOR Vid Jeranko
FOTO Matija Klemenc

Lep in pravilen obrat okoli oznake pomeni tudi predhodno dobro izvedbo in predpripravo manevra. Pospravljanje špinakerja je postopek, ki zahteva primerno zalogo vaje in izkušenj. Povod za pisanje pričujočega članka so opazke in beleženja situacij ene od lokalnih regat in predhodnih vodenih treningov. Gre za rekreativni nivo jadranja, kjer se udeleženci strategij, manevrov in vodenja jadrnice več ali manj še učijo in so nekatere nepravilnosti zato bolj izrazite. Zanimivo je bilo opazovati, kako je nekatere ključne napake prevzela skorajda večina udeleženih posadk, kar bi lahko najverjetneje pripisovali recipročnemu opazovanju in vzajemnemu prevzemanju napak v procesu učenja. Eno takšnih ključnih napak, ki so v skupini rekreativnih in začetnih jadralcev izstopale, sem omenjal že v prejšnjem članku; namreč iskanje primernega položaja pri premikanju skozi regatno polje in približevanju oznakam o izogibanju jadranju po skrajnih robovih regatnega polja. V tokratnem članku se bom posvetil drugi napaki. Pogosto je bilo opaziti posadke, ki so se pri obračanju oznake na koncu stranice z vetrom (obračanje spodnje oznake v krmo) srečevale s težavami, večinoma s pospravljanjem špinakerja in zaključevanjem obrata okoli oznake. Če bi skušal takšno situacijo opisati in strniti, bi izpostavil predvsem dejstvo, da se je veliko posadk še pri obratu okrog oznake ukvarjalo s pospravljanjem tanguna in špinakerja, medtem ko je obenem jadrnica že spreminjala kurz in se postavljala v novo smer proti vetru. Posledica so bili napol pospravljeni špinakerji, ki so se prislanjali in napihovali ob snast (večinoma ob privetrno in prednjo pripono) in povzročali bočno drsenje in odpadanje jadrnice ter njeno občutno zmanjšano vodljivost, v nekaterih primerih celo namakanje špinakerja v vodo. Po drugi strani pa so tudi (navkljub uspešno pospravljenemu špinakerju) nepravilno pospravljeni tanguni, prepleteni med škotami prednjih jader, onemogočali, da bi lahko ta jadra primerno in pravočasno pritegnili ali pa izvedli prečenje (obrat v orco) takoj po oznaki. Seveda se jadrnice, ki pri jadranju uporabljajo asimetrični špinaker (genaker), tej zadnji težavi izognejo. V pričujočem članku ne bo govora o zgolj teoretičnem pristopanju k obračanju in manevriranju okoli omenjene oznake, ampak bo tudi nekaj povsem praktičnih nasvetov za uspešno izvajanje takšnega manevra. Naj poudarim, da so napotki načeloma bolj namenjeni tistim, ki se takšnih postopkov še privajajo, da so mišljeni kot osnova za nadaljnje napredovanje in da so s tem določene finese ter tudi nekatere podrobnosti izpuščene. Seveda se postopki, o katerih je v članku govora, nanašajo na jadranje znotraj tekmovalnega polja (večinoma mišljenem kot palica v smeri v veter – z vetrom).