Posebni hoteli – na in ob vodi

Posebni hoteli – na in ob vodi

Val 238
AVTOR Karmen Stanovnik

So hoteli in so posebni hoteli. Unikatni ne zaradi svoje ponudbe, temveč oblikovalske

zasnove in lokacije, na kateri se nahajajo. Primerni tudi za tiste, ki so si ob novem letu

zadali, da se v 2019 ne bodo oklepali ustaljenih dopustniških poti, temveč bodo zaplavali

s tokom sprememb in pogledali za znani horizont. Za lažjo odločitev predstavljamo

najnenavadnejše hotele, kar jih je moč najti na našem modrem planetu ter so tako ali

drugače povezani z elementom vode.

Še več o zanimivih hotelih si lahko preberete v aprilski številki revije Val navtika.