Posadimo drevo, da čebelam bo lepo

Posadimo drevo, da čebelam bo lepo

Maj je mesec čebel, čas, ko se pomlad zares prebudi in nas s svojimi čari vabi v naravo k bolj zdravemu in aktivnemu življenju. Žal se je naravno ravnovesje našega skupnega planeta Zemlje, zaradi delovanja človeka in agresivnega izkoriščanja naravnih virov, močno omajalo. Zato je nujno potrebno, da stopimo skupaj in poskusimo narediti kar največ za povrnitev izgubljenega naravnega ravnotežja. S tem namenom sta se povezali tudi slovenski podjetji Treecelet in Medex, ki v spletni akciji HELP A BEE. PLANT A TREE. s sajenjem dreves pomagata ponovno pogozditi opustošena območja v najrevnejših predelih sveta. V mesecu maju vabita prav vsakogar, da obišče www.help-a-bee.com in posadi svoje virtualno drevo. Za 1 milijon posajenih virtualnih dreves bosta skupaj zasadili 10.000 medovitih dreves v naravi v Tanzaniji.

Čebele so zaslužne za kar tretjino svetovne proizvodnje hrane in najmanj, kar ljudje lahko naredimo zanje je, da jim s svojim gospodarjenjem ne poslabšujemo življenjskih pogojev. Zato v podjetju Medex promociji čebel namenjajo kar celoten mesec maj in v svoje aktivnosti vključujejo čim večje število ljudi, ter jih na ta način opolnomočijo za proaktivno delovanje v korist narave in čebel ter vsakemu omogočajo doprinos k ohranitvi našega planeta. Za sajenje v Tanzaniji so se v Medexu odločili zato, ker zaradi pospešenega naraščanja prebivalstva tam poteka deforestacija, ki znaša kar dvakratnik svetovnega povprečja, gozdovi pa so ena najboljših obramb pred naraščajočo ravnjo ogljikovega dioksida. Medexova medovita drevesa bodo delno nadomestila izkrčen gozd in izboljšala življenjske razmere lokalno in posledično tudi globalno, za vse nas. Ko plemenitimo najbolj opustošene dele sveta namreč dosežemo večji učinek, kot če bi drevesa sadili v Sloveniji, ki je dobro pogozdena, in tako pomagamo vsem, tudi čebelam, ki tako vdano pomagajo nam. Izkušnje sejalnega projekta Treecelet, ki je z več kot pol milijona posajenih dreves eden izmed največjih projektov te vrste v Evropi, bodo pripomogle k vzgoji in zasaditvi zdravih sadik. Po zasaditvi bo za drevesa skrbelo lokalno prebivalstvo v Tanzaniji.

Medex in Treecelet vas torej vabita, da si vzamete minuto, obiščete spletni naslov www.help-a-bee.com in posadite svoje virtualno drevo. Vaše družbeno odgovorno dejanje bo z Medexovo pomočjo doseglo globalni učinek, saj bo za 1 milijon posajenih virtualnih dreves zasajenih 10.000 dreves v naravi.

V zahvalo za posajeno drevo Medex vsakemu sadilcu podarja tudi certifikat s podpisom podpornika akcije in prijatelja čebel, našega vrhunskega kolesarja Tadeja Pogačarja.