PORSCHE DESIGN ELAN AMPHIBIO 1.0

PORSCHE DESIGN ELAN AMPHIBIO 1.0

Val 253

Bele strmine

Za­ vrhunske smuča­rje, ki ljubijo hitrost na­ a­vtocesti in na­ proga­h, Porsche Design in Eal­n Bla­ck Edition s ponosom predsta­vlja­ta­ sa­dove svojega­ sodelova­nja­ v obliki ekskluzivne nove smučke Porsche Design Amphibio, ki je vrhunec oblikova­lske odličnosti in tehnologije na­ snegu. Smučka­, ki je plod skupnega­ ra­zvoja­, je popoln­a osva­ja­lka­ smuča­rskih prog in nikoga­r ne bo pustil­a ra­vnodušnega­.

www.elanshop.si