Polnjenje in praznjenje akumulatorjev

Polnjenje in praznjenje akumulatorjev

Val 138
AVTOR Mitja Zupan
FOTO Mitja Zupan

Akumulatorji, ki jih imamo na plovilu, so običajno edini vir električne energije. Koliko je razpoložljive energije, je odvisno od zmogljivosti akumulatorjev in njihove napolnjenosti. Na vsak način smo z razpoložljivo električno energijo omejeni, zato najprej nekaj besed o zmogljivosti akumulatorja, ki se izraža v Ah. Za predstavitev si poglejmo, koliko energije je shranjene v akumulatorjih različne velikosti:

V štartnem akumulatorju z nazivno napetostjo 12 V in zmogljivostjo 100 Ah je shranjeno 1,2 kWh (P= U x I oziroma P = 12 x 100 = 1.200 W ali 1,2 kW).

V servisnem akumulatorju z nazivno napetostjo 12 V in zmogljivostjo 200 Ah je shranjeno 2,4 kWh.

Hladilnik z najkakovostnejšo izolacijo in s prostornino 130 litrov potrebuje za delovanje okoli 0,7 kWh na dan, kar predstavlja skoraj 30 % zmogljivosti akumulatorja. Ob upoštevanju navodil izdelovalcev, da nekaterih akumulatorjev ne smemo izprazniti pod 50 % njegove zmogljivosti, nam je hitro jasno, zakaj moramo na plovilih zelo skrbno ravnati z električno energijo oziroma električnimi napravami. Na sliki 1 je shematsko prikazano, da imamo na razpolago samo od 40 do 45 % zmogljivosti akumulatorja in to morajo projektanti in uporabniki upoštevati. Izpraznitev akumulatorja pod 50 % njegove zmogljivosti namreč večina izdelovalcev odsvetuje, saj se življenjska doba akumulatorja močno skrajša. Zaradi navedenega je zelo pomembno, kako akumulatorje praznimo in seveda polnimo. Izkušnje nam govorijo, da akumulator do 80 % zmogljivosti zelo hitro napolnimo, zadnjih 20 % pa je zaradi spremembe notranje upornosti najtežje napolniti. Iz navedenega je razvidno, da ob normalni uporabi akumulatorja nikoli nimamo na razpolago tiste zmogljivosti, ki je navedena na akumulatorju.