Polnilci akumulatorjev

Polnilci akumulatorjev

Val 133

Elektrika

AVTOR Mitja Zupan
FOTO Mitja Zupan in Arhiv Val

V današnjem času je še vedno prisoten trend naraščanja števila električnih porabnikov na plovilu. Pri tem prevladuje zabavna elektronika, hkrati pa tudi priklop dodatnega hladilnika ali močnejšega inverterja ni prav nobena izjema. Pod pogojem, da imamo zadosti zmogljive akumulatorje, si dodatne porabnike lahko privoščimo, obenem se moramo zavedati, da jih je potrebno tudi večkrat polniti. V primeru, da imamo vgrajen kakšen alternativni vir polnjenja, kot so sončne celice, vetrni generator ali agregat, nam dodatni porabnik ne bo predstavljal večje ovire. V primeru, da alternativnih virov napajanja nimamo, pa moramo razmisliti, kaj nam nudijo glavni tako imenovani primarni viri električnega napajanja akumulatorja.

Polnilni tok se pri dosegu zgornje meje prvega območja in po preteku prehodne faze reducira na nižje vrednosti druge faze. Če vrednosti toka ne dosegajo zgornje meje območja, se polnilni tok ponovno okrepi na višjo vrednost iz prve faze in se zadržuje znotraj območja prve in druge faze. Postopek se ponavlja tako dolgo, dokler zaradi zmanjšanega toka padajoči elektrokemični potencial akumulatorja po prekinitvah med impulzi ne doseže spodnje meje druge faze. Tako nastavljeni polnilni tok se v drugi fazi naravnava po novih označenih vrednostih in če tok doseže zgornjo mejno vrednost območja, bo v nadaljnji fazi polnjenja znižan na tretjo – nižjo – vrednost. Z vklapljanjem in izklapljanjem tega toka (polnjenje s prekinitvami) med naslednjima mejama območja gibanja elektrokemičnega potenciala se polnilni tok počasi znižuje.

To obnašanje se doseže tako, da je vsaki vrednosti toka prirejeno območje v poteku elektrokemičnega potenciala, opredeljeno s spodnjimi in zgornjimi vrednostmi napetosti. Pri tem naj bi bile v fazah s pulzirajočim polnjenjem spodnje predpisane vrednosti po možnosti enake zgornjim predpisanim vrednostim iz predhodnega območja. Na ta način se po vsaki prekoračitvi zgornje in spodnje meje območja moč enega ali več naslednjih impulzov prilagodi trenutnemu prirejenemu območju elektrokemičnega potenciala akumulatorja po tokovnem impulzu. Ko je dosežena zgornja meja območja, so naslednji impulzi tako dolgo zadušeni ali izklopljeni, dokler ni dosežena spodnja meja območja naslednje faze in je pri vseh prekoračitvah spodnje in zgornje meje po impulzu eden ali več naslednjih tokovnih impulzov zadržanih ali sproščenih.