Pionir v predelavi najlona iz odsluženih ribiških mrež – AquafilSLO

Pionir v predelavi najlona iz odsluženih ribiških mrež – AquafilSLO

Val 249
AVTOR Karmen Stanovnik
FOTO arhiv podjetja AquafilSLO d.o.o.

Virus, ki v teh mesecih maje svet, daje tudi priložnost za razmišljanje. O človeškem apetitu, ki nima meja, ko je govora o potrošnji in ustvarjanju novih izdelkov. Zaloge surovin na našem planetu, ki jih pri proizvodnji porabljamo, ter pripravljenost narave, da sprejme generirane odpadke, pa imajo po drugi strani meje …
Vse več je zavedanja, da povzroča linearen model ekonomske rasti ”vzemi-uporabi-zavrzi” našemu planetu veliko škodo, da ga mora nadomestiti model krožnega gospodarstva, ki je usmerjen v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Odpadne surovine ene industrije lahko spremenimo v snovni vir druge, s tem ne zmanjšamo samo količine odpadkov, temveč tudi izčrpavanje naravnih virov. Na takem konceptu se v zadnjih letih razvija slovensko podjetje AquafilSLO, ki je starejšim generacijam bolj znano pod ustanovnim imenom Julon. AquafilSLO je pionir v izdelavi najlona iz odpadnih surovin, predvsem odvrženih ribiških mrež, in s tem odličen primer krožnega gospodarstva, ki proizvaja, ne da bi karkoli jemalo iz narave.

Od jugoslovanskega podjetja do svetovnega velikana
Ljubljanska kemično-tekstilna tovarna Julon (ime je izpeljanka iz besedne zveze jugoslovanski najlon) je bila leta 1966, ko je bila ustanovljena, prva tovarna za proizvodnjo sintetičnih vlaken v Jugoslaviji. Obseg podjetja se je kmalu povečal, začetna proizvodnja najlonskih vlaken za tekstil se je razširila še na področje vlaken za tekstilne talne obloge. Kmalu po slovenski neodvisnosti, leta 1995, je Julon kot eno prvih podjetij v samostojni Sloveniji prišel v večinsko last tujega lastnika, italijanske družbe Aquafil. Julon je bila prva tuja naložba Aquafila, pod novim okriljem se je slovensko podjetje še posodobilo, razširilo proizvodnjo in prodrlo na tuje trge. Leta 2011 je v Julonu začel obratovati sistem regeneracije econyl®, edinstven industrijski sistem na svetu, v katerem se iz odpadnih ribiških mrež, talnih oblog ter industrijskih odpadkov, ki vsebujejo najlon 6, v posebnem postopku regeneracije ponovno pridobi najlon econyl®. Gre za edinstven sistem krožnega gospodarstva v svetovnem merilu, v katerem se iz odpadnega materiala pridobiva sekundarna surovina za najlonsko prejo, ki ima popolnoma enako kakovost kot izdelki, pridobljeni iz surove nafte. Pri razvoju pionirske tehnologije leta 2007 so z roko v roki sodelovali razvojni inženirji iz Aquafilovih tovarn v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, ZDA in na Slovaškem. Leta 2011 je Julon prešel v 100-% last podjetja Aquafil, pet let zatem se je slovensko podjetje preimenovalo v AquafilSLO d.o.o. S kratico SLO v imenu podjetja poudarjajo lokalno-nacionalno komponento, tako poimenovanje imajo tudi druge družbe po svetu, ki sestavljajo družbo Aquafil…

Več si lahko preberete v novi izdaji revije Val navtika maj-junij, št. 249.