Paris – Salon Nautique 2016

Paris – Salon Nautique 2016

Val215

 

Preglede svetovno pomembnih navtičnih sejmov v Evropi smo v Valu vedno presojali s treh vidikov: kaj so pomembnega prispevali k podobi navtične zavesti vsakokratnega trenutka (ne aktualnega, kot to besedo v sedanjem času zlorabljajo skoraj vsi pišoči in govoreči), kako se jim je posrečilo nakazovati smeri razvoja in kako so ti dogodki vplivali na slovensko navtiko. Presojamo pa tudi, ali je slovenska navtična dejavnost pustila svoj pečat na svetovnem, danes že zelo razvejanem prizorišču.
Pariz 2016 je (vsaj) od lani naprej pod strogim nadzorom oblasti, ki se borijo, kot tudi sicer bolj ali manj vsa Evropa, z grožnjami terorizma. In to se seveda pozna tudi pri navtičnih prireditvah. Precej razumljivo je, da je recesija iz leta 2008 močno oklestila tudi (in predvsem) navtiko. A nekaj let pozneje smo priča skromnemu oživljanju (ne le v navtiki). In to vzbuja optimizem. Terorizem sicer še ni rekel zadnje besede, a svetlejša podoba naše prihodnosti se zdi bolj uresničljiva tudi zaradi zavedanja te nevarnosti, ki je prej nismo poznali. Globalizem ima seveda nekatere prednosti, a skriva tudi veliko pasti, katerih temne razsežnosti morda še nismo povsem dojeli.
Vprašanje, ki predvsem zanima nas, je vprašanje, ali imata navtika in z njo tudi pariška prireditev kakšno prihodnost. Ne le zaradi prej omenjenih razlogov, temveč zaradi domače konkurence, predvsem prireditve v Cannesu, ki jo očitno jemlje veter iz jader, zato je vprašanje kar primerno. To je sicer še najmanj skrb slovenskih novinarjev, a zdi sem nam, da bo imel Pariz še naprej pomembno vlogo.
Zakaj? …

Več si lahko preberete v 215. št. revije Val navtika.