Orkneyjski otoki – polje morske energije

Orkneyjski otoki – polje morske energije

Val 258
AVTOR Karmen Stanovnik
FOTO orkney.com
default

Vse bolj postaja jasno, da oceani poleg številnih funkcij, (tudi življenjsko) pomembnih za človeka, igrajo še eno vlogo: lahko so enormen vir za pridobivanje električne energije. V dobesednem smislu lahko izkoristimo moč oceanov, ki jo zagotavljajo različni morski pojavi: plimovanje, valovi, plimski tok, oceanski tok, morska termalna energija, slanost. Tehnologije pridobivanja morske energije so trenutno sicer še v najzgodnejših razvojnih fazah; testiranja, ki se odvijajo na nekaterih delih sveta, so bistvenega pomena za razvoj infrastrukture, ki bi bila lahko v prihodnje vsesplošno uporabna. Morska energija je (še ena) možnost zelene energije, ki bi lahko nadomestila energijo, pridobljeno iz fosilnih goriv, in s tem prispevala k zmanjšanju globalnega segrevanja. Na Orkneyjskih otokih je energija, ki jo radodarno delijo oceani, že v uporabi.

Ko stiska rodi rešitev

Orkneyjski otoki – arhipelag z okoli 20 naseljenimi otoki, pa tudi nenaseljenimi grebeni in malimi otočki, ki se nahaja okoli 15 kilometrov od severnega roba britanskega otočja – je bil dolgo popolnoma odvisen od električne energije, ki je, pridobljena iz fosilnih goriv, pritekala po podmorskem daljnovodu iz matične celine. To je bil strošek, ki je vedno znova drastično klestil družinsko blagajno prebivalcev Orkneyjskih otokov, Orkadijcev, vse dokler ti niso spoznali koristi obnovljivih virov energije. Že pred desetletji so namreč otočani besedi veter dodelili nov pomen. Močan veter, ki ga rojevata severni Atlantik in Severno morje in ki brez milosti pogosto biča kraj, kjer živijo, danes ni več tisti, ki povzroča zgolj nevšečnosti: predrzno postopa po otokih, neusmiljeno ruši lope, brez vprašanja trga skrilavce s streh, postavlja dežne kapljice vzporedno s pločnikom, povzroča zaprtje šol …

Več si lahko preberete v dvojni izdaji revije Val navtika julij-avgust, št. 258.