Oprema jadrnice

Oprema jadrnice

Val 148

Oprema palube

AVTOR Uroš Gabrijelčič
FOTO Uroš Gabrijelčič

Palubna oprema je tisti element jadrnice, ki ji ob obliki trupa in palube ter osnovnemu jadrovju daje osnovno značilnost oziroma prepoznavnost in zaradi katerega se jadrnice med seboj razlikujejo po namembnosti in načinu uporabe. Vrsto desetletij je že, odkar ločujemo potovalne jadrnice od tekmovalnih, pri čemer dolžina plovila ni pomembna. Takšna groba delitev pa je že nekaj časa premalo natančna, da bi zadoščala, zato si pomagamo drugače. Poglejmo!

Potovati ali tekmovati

Od tistega trenutka v zgodovini, ko jadrnice niso bile več le transportno sredstvo v službi trgovine ali pa vojaške ladje, ampak so jih začeli izdelovati za reprezentativne, športne in rekreativne namene, se je začela tudi delitev na bolj športne in bolj potovalne izvedbe. V začetku sta se oznaki sicer nekako prekrivali, pozneje pa so plovila postajala tako različna, da so jih uvrščali bodisi v prvi bodisi v drugi razred, pa še znotraj teh je prišlo pozneje do delitve.

Pravi razmah rekreativno-športnih jadrnic se je začel šele v šestdesetih letih 20. stoletja. Že takrat in seveda pozneje, vse do danes, pa je postalo očitno, da gre za povsem specifične potrebe določenih ljudi, predvsem tistih, ki svoj prosti čas posvečajo jadranju kot rekreativni dejavnosti in prav ti so postali odločilen dejavnik pri razvoju jadranja oziroma jadrnic, ki jadranje sploh omogočajo. Ne gre sicer prezreti športnega vidika jadranja, saj je v marsičem generator razvoja jadranja, kljub temu pa prevladujoči ton dandanašnji navtiki dajejo rekreativci kot kupci in najemniki potovalnih jadrnic. Na končno podobo jadrnice tako vplivajo potrebe (želje, zahteve, zmožnosti) kupcev, ki jih realizirajo arhitekti v skladu s svojimi vizijami, pri čemer se naslanjajo na najbolj sodobne tehnološke in tehnične rešitve, ki bistveno vplivajo tudi na podobo jadrnice in njene osnovne značilnosti.

Hiter razvoj tehnologije je viden tudi pri izdelavi jadrnic in opreme, ki je sestavni del vsakega plovila. Palubna oprema sodi med pomembnejše elemente in čeprav so ti znani že od začetkov sodobnega jadranja, se je oprema jadrnic nenehno spreminjala, se po eni strani izboljševala, po drugi strani pa z razvojem jadranja prilagajala vedno novim zahtevam, pri čemer so si konstruktorji pomagali z najnovejšimi odkritji in njihovimi praktičnimi aplikacijami.

Tovarniška ali doma izdelana jadrnica

Največ jadralcev dandanes jadra s tovarniško izdelanimi jadrnicami zelo različnih blagovnih znamk. Za tako izdelane jadrnice velja, da so v večini primerov kupcu na voljo v osnovni izvedbi in njenih nadgradnjah, za katero je treba doplačati. Kaj vse sodi v standardno izvedbo, je v podrobnostih odvisno od izdelovalca, čeprav sodijo nekateri elementi opreme v »železni« repertoar, ki ga upoštevajo vsi izdelovalci. Kaj sodi v osnovno ponudbo, pa je odvisno tudi od tega, za kakšno vrsto jadrnice se je kupec odločil. Danes jadrnice namreč delimo na potovalne, tekmovalne in tekmovalno-potovalne oziroma potovalno-tekmovalne. Zadnji dve oznaki sta si podobni, a različni v tem, da je pri prvi poudarek na tekmovalnem vidiku, pri drugi pa na potovalnem.

Kupec največkrat nima možnosti vplivanja na standardno opremo (izjema so nakupi jadrnic v tako imenovanih kit izvedbah), lahko pa izbira, kaj od dodatne opreme si bo omislil in z njo izboljšal ali olajšal jadranje. Tu je bolj svoboden, a še vedno omejen z osnovnim konceptom jadrnice, kakršno si je zamisli arhitekt.

Drugače je pri samoizdelavah in deloma že pri omenjenih kit izvedbah. Tam lahko lastnik plovila s svojim znanjem in izkušnjami pomembno oblikuje palubo po »svoji« podobi, se pravi, da jo opremi tako, kot se mu zdi, da je najboljše glede na njegove želje. Samoizdelovalec ima še eno veliko prednost pred kupci tovarniško izdelanih jadrnic. Sam namreč izbere znamko opreme, kar v praksi pomeni, da se odloči za najboljše, kar trg ponuja, če mu to omogočajo finance, ali pa je v tem pogledu skromnejši. Če se samoizdelovalec odloči za cenejšo opremo, je te lahko več, ali povedano drugače; za nek določen znesek lahko dobimo popolno palubno opremo cenejše znamke, a le osnovno, če se odločimo za dražjo možnost.

Standardna (osnovna) oprema

Standardna ali osnovna oprema, kakor tudi lahko zapišemo, je preprosto povedano tista, ki nam omogoča jadranje z osnovnimi jadri. To pomeni, da lahko z njeno pomočjo uravnavamo (trimamo) glavno jadro in sprednje jadro (flok in/ali genovo). Z njo si ne moremo pomagati pri jadranju s špinakerjem ali genakerjem, čeprav določen del standardne opreme uporabljamo tudi za rokovanje z njima.

Zgoraj zapisano se sliši lepo, saj nič ne kaže na to, da za jadranje potrebujemo še kaj. Podroben pregled osnovne opreme pa nas po navadi opozori na to, da je osnovni opremi mogoče tudi kaj dodati ali določen del opreme zamenjati s podobnim, toda zmogljivejšim ali kako drugače ustreznejšim.

Na tej točki je najboljše pogledati, kaj na splošno sodi v osnovno palubno opremo, ki jo sestavljajo elementi, ki strežejo različnim funkcijam. Pri tem imamo v mislih jadrnico, ki je daljša od sedmih metrov, a ne preseže dvajsetih metrov. V naš pregled opreme bomo zajeli spisek opreme, ki ga izdelovalec ponuja za potovalno jadrnico:

 • osnovna jadralna palubna oprema
 • oprema za špinaker/genaker
 • nejadralna palubna oprema
 • vrvi
 • razno

  Osnovna jadralna palubna oprema

  Jadrnica je jadrnica zato, ker pluje s pomočjo jader, ta pa so z redkimi izjemami vpeta v jambor in njegove osnovne elemente. Jambor je torej tudi palubna oprema (velikokrat je vpet prav nanjo ali pa gre skozi njo), čeprav je tako samosvoj, da ga po navadi ne štejemo med tisto, kar po navadi razumemo kot palubna oprema. Jamboru bomo torej posvetili posebno poglavje, tako kot jadrom, ki jih uravnavamo tudi s pomočjo palubne opreme.

  Tudi vrvi so poseben del jadralne opreme, so pa tesno povezane prav s palubno opremo in tudi o njih kaže še posebej spregovoriti.

  Da bi si nazornejše predstavili osnovno palubno opremo, bo najboljše, če primerjamo opremo potovalne in tekmovalno-potovalne jadrnice istega izdelovalca. Izbrali smo Beneteaujevi jadrnici oceanis 34 in first 35 (poznavalci vedo, da je oceanis pri tem podjetju oznaka za potovalno jadrnico, first pa za tekmovalno jadrnico; obe izbrani imeni sta v tem smislu simbolni).