Obračanje oznake v veter

Obračanje oznake v veter

Val 141

Tehnike jadranja

AVTOR Vid Jeranko
FOTO Vid Jeranko

Primerno pripravljen in natančno izveden manever okoli oznake nam lahko na regatah prihrani marsikatero nevšečnost ali zaplet, po drugi strani pa je brezhibna izvedba le-tega nujna za obstoj v vodilni skupini jadrnic, ki predstavljajo vodstvo flote. V prejšnjem članku je bilo govora o tem, kako čim bolj primerno in čim bolj učinkovito izvesti manever obračanja oznake v krmo (torej iz krme v stranico proti vetru) in pospravljanja špinakerja. Kot pogosta začetniška napaka in težava se namreč izkaže neprilagojena časovna usklajenost, prepozno pospravljanje špinakerja pa se navadno konča s slabim obratom oznake in naknadno slabšim rezultatom.

V tokratnem članku bomo napravili korak nazaj in skušali predstaviti manever obračanja zgornje oznake, to je oznake v veter (torej obračanje iz orce proti krmi oziroma iz stranice v veter okoli oznake na novo stranico, v smeri z vetrom). Pri slednjem je prav tako pomembna predhodna priprava ter natančna in usklajena izvedba. Že pred samim manevrom, ko smo še v fazi približevanja k oznaki, moramo približno izračunati in predvideti, kako in s katere strani se bomo lotili obrata, obenem pa moramo postopoma že pripravljati vse potrebno za dvig špinakerja. Naknadno, ko smo enkrat mimo oznake, pa moramo, v skladu z danimi pogoji vetra in načrtovano taktiko, približno vedeti, v kakšno smer bomo vodili jadrnico. Menim, da bo kar najlažje, če postopek obračanja oznake razdelimo na tri ključne dele: približevanje proti oznaki, obrat oznake in dvig špinakerja ter jadranje na novi stranici. Naj dodatno omenim, da so postopki, opisani v pričujočem članku, podrejeni poenostavitvi in da so načeloma mišljeni kot pomoč pri odpravljanju začetniških pomanjkljivosti. Zatorej bodo izpostavljeni zgolj določeni pogledi na omenjano situacijo, izpuščene pa morda nekatere podrobnosti, ki so stvar naprednejšega tekmovalnega jadranja. Opisani primeri so vezani na pravila flotnega jadranja, za katerega velja, da se oznake obračajo po njihovi desni strani (se pravi, da jih puščamo mimo naše leve strani).