Obnoviti ali kupiti novo

Obnoviti ali kupiti novo

Val 138

3. del

AVTOR Tadej Povhe
FOTO Tadej Povhe

V predhodnih prispevkih smo obravnavali glavne elemente pogonskega sklopa, ki so ključnega pomena za nemoteno prenašanje pogonske sile od motorja do ladijskega vijaka. Nikakor pa ne smemo prezreti plastificiranih delov plovila, ki so bila vsa leta statično ali dinamično obremenjena, kar povzroči utrujenost materiala na teh mestih.

Mesta, na katerih prihaja do tovrstnih obremenitev, je potrebno natančno pregledati in če opazimo kakršne koli razpoke ali podajanja elementov (na primer nosilca ladijskih vijakov), je potrebno le-te nemudoma odstraniti. Odstraniti moramo tudi še tako majhne začetne poškodbe na plastiki (mehurje in druge spremembe), kajti v nasprotnem primeru bomo kljub novim nadomestnim delom priča ponovnim poškodbam po kratkotrajnem času. Najbolj pogosta mesta, ki po dvajsetletnem obdobju zahtevajo obnovo, so naslednja (1):

mesto vpetja nosilca ladijskega vijaka,

mesto vpetja stabilizatorja krmila oziroma krmilo samo,

mesto vpetja statvene cevi v trupu plovila,

premec in celotno dno plovila.

Niso pa problematična le zgoraj navedena mesta, pogosto so poškodovani tudi elementi, ki so vgrajeni oziroma oplastificirani v plovilo. Na elementih največkrat zaznamo korozijske poškodbe v obliki razjed in majhnih luknjic.

Glede na povedano v vseh dosedanjih prispevkih lahko zaključimo, da znašajo ocenjeni materialni stroški za obnovo ključnih elementov pogonskega sklopa okoli 3.500 evrov za enomotorni čoln s premerom pogonske gredi 45 mm. Pri tem ni upoštevana cena dela za zamenjavo posameznih delov, saj lahko upravičeno pričakujemo, da so lastniki dvajset let starih plovil navtični ljubitelji oziroma zanesenjaki, ki sami izvajajo obnove. Omenjeno ravnanje je bilo v preteklosti samoumevno, v času gospodarske rasti in izobilja pa so nekateri že koristili usluge servisov in »mojstrov«. Prav gotovo pa bo današnja gospodarska situacija zopet prispevala k večjemu deležu izvajanja obnov v lastni režiji. Ocenjevanje stroškov dela, potrebnih za zamenjavo vseh opisanih elementov, je izjemno nehvaležno zaradi pomanjkanja norm in standardov, zato jih zaradi tega in predpostavke o izvajanju del v lastni režiji niti nismo podrobno raziskali. Če kljub vsemu privzamemo, da so stroški dela primerljivi s stroški elementov in materiala, lahko ocenimo, da znaša okviren strošek obravnavane obnove okoli 7.000 evrov, brez stroškov menjave oziroma servisa motorja.