Novosti na področju AIS navigacije

Novosti na področju AIS navigacije

Val 141

AIS navigacija

AVTOR Božidar Peteh
FOTO Božidar Peteh

Že nekaj časa nazaj (v 106. številki) smo v Valu pisali o novosti na področju elektronske navigacije, ki jo je mednarodna skupnost poimenovala AIS navigacija, pri čemer kratica pomeni Automatic Identification System oziroma sistem za avtomatsko identifikacijo plovil. Gre za nov kakovosten preskok v prizadevanjih za zmanjšanje trčenj na morju v težjih pogojih vidljivosti, ko tudi radar ne zmore prikazati vseh nevarnosti na vodi.

Ker je marsikdo že pozabil na ta prispevek in tudi ne bo brskal po arhivu, samo malo osvežitve vedenja o tem sistemu, v nadaljevanju pa nekaj o novostih in drugih aspektih te navigacije.

Kaj AIS je?

Kot smo že zapisali, je to sistem za avtomatsko identifikacijo plovil, ki deluje tako, da si plovila s posebnimi elektronskimi napravami in za sedaj še s pomočjo UKW postaj (v prihodnosti se načrtuje izmenjava podatkov s pomočjo satelita) avtomatsko izmenjujejo potrebne podatke, ki omogočajo poleg identifikacije tudi oddajo/sprejem drugih podatkov za lažje medsebojno izogibanje in varno načrtovanje plovbe. Omogoča uresničenje želje »videti in biti viden« tudi v pogojih, ko tega vremenske in geografske razmere ne dopuščajo drugim klasičnim navigacijskim sistemom.

Res je AIS (automatic identification system) za sedaj obvezen samo za plovila nad 300 bruto registrskih ton, vendar se krog uporabnikov vse bolj širi tudi na druga manjša plovila. Posamezne države že načrtujejo lokalne predpise za uporabo na manjših profesionalnih plovilih (za prevoz potnikov, delovna plovila, ribiči in drugo). Nekje je to že v uporabi, kot na primer v Panamskem kanalu, na reki Sv. Lovrenca in v ZDA. Vse večje pa je tudi zanimanje med uporabniki manjših komercialnih plovil in plovil za prosti čas, še zlasti tistimi, ki več plujejo po utečenih plovnih poteh. Zaradi gostote pomorskega prometa je še kako pomembno, da je v takšnih pogojih navigacija natančna in da posadke plovil sodobna tehnika opozarja na srečanja bližnje vrste. To pa vedo tudi izdelovalci opreme, ki vsako leto dajo na trg nove naprave tudi za majhna plovila.

Kako AIS deluje?

AIS deluje na principu popolnega in samostojnega organiziranega sistema, kar pomeni, da naprava na plovilu kontinuirano oddaja tako imenovane statične in dinamične podatke v okolico drugim plovilom in enake podatke sprejema od drugih plovil v območju delovanja sistema. Sistem ne potrebuje nobene krmilne centrale, ampak ga preprosto sestavljajo plovila in obalne postaje z vgrajeno potrebno opremo.

Med statične podatke sodijo identifikacijski podatki, kot so: ime in oznaka plovila, MMSI številka, dolžina, širina, ugrez, položaj GPS antene na plovilu, ciljno pristanišče, vsebina tovora in podobno.

Med dinamične podatke pa sodijo vsi spremenljivi podatki, ki so pomembni za navigacijo: hitrost, smer, točen trenutni položaj in še drugi podatki, ki so pomembni predvsem za velika plovila.

Prenos podatkov se izvaja na dveh rezerviranih UKW kanalih, in sicer kanalu 87B (161,975 Mhz) in 88B (162,025 Mhz). Tu je potrebno opozoriti, da UKW postaje starejšega tipa niso ustrezne, ker oba kanala nista blokirana za klasični pogovor.

Prenos podatkov se izvaja popolnoma avtomatsko in ni potrebna nikakršna dodatna podpora v koordinaciji ali posredovanju s strani operaterja.