Nove ugodnosti za zavarovance Yacht-Poola

Nove ugodnosti za zavarovance Yacht-Poola

Sodelovanje: Yacht-Pool in EmergenSea

Dve znani hrvaški navtični podjetji, Yacht-Pool iz Poreča, ki je specializirano za pomorsko zavarovanje, ter podjetje EmergenSea iz Zadra, ki je specializirano za pomoč in dostavo na morju, sta še dodatno okrepili medsebojno sodelovanje, ki med drugim povečuje varnost plovbe na Jadranskem morju.

Rezultat omenjenega sodelovanja so tudi večje ugodnosti in razmere za jadralce – lastnike plovil, ki so zavarovanci Yacht-Poola. Njihova polica kasko zavarovanja za plovilo, namenjeno lastni uporabi, tako po novem vključuje asistenco EmergenSea s tremi brezplačnimi storitvami: dostavo goriva, storitvijo enostavnejših potopov (pomoč potapljača) ter vleko zavarovančevega plovila (2 NM). Če se koristi katera izmed omenjenih storitev, se vsaka nadaljnja pomoč obračuna v skladu s cenikom Emergensea, a s 30-% popustom. Te ugodnosti so edinstvene v hrvaški navtični industriji, na podlagi cenika podjetja EmergenSea pa je izračun mogočega stroška za vse storitve zelo enostaven.

EmergenSea je največja sredozemska komercialna služba pomoči in dostave na morju, nastala je pred desetimi leti kot mreža 15 pogodbenih partnerjev s prav toliko bazami. To sodelovanje je v skladu s poslovno filozofijo Yacht-Poola, ki posveča posebno pozornost varnosti na morju in preprečevanju pomorskih nesreč ter nudi vrhunske storitve pomoči, ko je to vendar potrebno. EmergenSea je tako pooblaščeni partner s popolnoma opremljenimi in usposobljenimi izvajalci ter vodilna navtična zavarovalnica za zavarovanje ljudi in premoženja na morju.

www.yacht-pool.hr