NEKOČ JE V PIRANU STAL DVIŽNI MOST – ZGODBA O MOSTU JE TUDI ZGODBA O PIRANU

NEKOČ JE V PIRANU STAL DVIŽNI MOST – ZGODBA O MOSTU JE TUDI ZGODBA O PIRANU

Val 133

Vabimo vas na tiskovno konferenco ob izidu knjige Gorazda Humarja

NEKOČ JE V PIRANU STAL DVIŽNI MOST – ZGODBA O MOSTU JE TUDI ZGODBA O PIRANU.

Ki bo v torek, 28. septembra ob 11.00 uri v prostorih Infocentra Pomorskega muzeja v Monfortu, Obala 8 Portorož (nekdanje skladišče soli)

Ob tej priložnosti bomo, v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Koper (enoto Piran), predstavili originalni beneški dukal iz leta 1578 o gradnji mostu.

Knjiga, ki je nastala  v sklopu založniškega programa  Pomorskega muzeja “Sergej Mašera” Piran in v sodelovanju  z dr.prof. Danijelom Reboljem iz Univerze v Mariboru ter dr. Nadjo Terčon iz Pomorskega muzeja, pripoveduje dokumentirano zgodbo nekdanjega slikovitega in unikatnega dvižnega mostu v Piranu. Zgodba, ki se začne v 16.stoletju, v času beneške vladavine in se zaključi konec 19.stoletja pod avstrijsko vladavino, je tudi zgodba o mestu Piran in o njegovem urbanističnem, družbenem in kulturnem razvoju.

Predstavitev knjige za občinstvo bo na isti dan ob 17.00 v PKC Georgios v Piranu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Spettabili

Siete gentilmente invitati alla conferenza stampa in occasione dell’uscita del libro di Gorazd Humar

C’ERA UNA VOLTA A PIRANO UN PONTE LEVATOIO – LA STORIA DEL PONTE È PURE LA STORIA DI PIRANO

che si terrà martedì, 28 settembre alle ore 11.00 presso l’ Infocentro del Museo del mare a Monfort, Lungomare 8, Portorose (ex magazzino del sale)

In questa occasione verrà presentato il ducale veneziano originale del 1578 in merito alla costruzione del ponte

Il libro, uscito nel quadro del programma editoriale del Museo del mare “Sergej Mašera” Pirano, in collaborazione con il PhD prof. Danijel Rebolj dell’ Universitàdi Maribor e la PhD Nadja Terčon del Museo del mare, racconta la storia documentata

dell’antico, unico e pittoresco ponte levatoio a Pirano. La storia, che inizia nel XVI.secolo, durante la dominazione veneziana, e si conclude alla fine del XIX.secolo durante quella austriaca, è pure la storia della cittàdi Pirano e del suo sviluppo urbanistico, sociale e culturale.

La presentazione del libro per il pubblico avrà luogo lo stesso giorno alle 17.00 presso il CPC Georgios a Pirano.