NAKUP JADRNIC BAVARIA YACHTS – SEZONA 2021/2022

NAKUP JADRNIC BAVARIA YACHTS – SEZONA 2021/2022

Val 255

Ba­va­ri­a Ya­chts kljub trenutni situa­ciji, ki jo diktira­ epidemija­ korona­ virusa­, na­d­aljuje s proizvodnjo in sprejem­om naročil­ za­ sezono 2021/2022. Proizvodna­ linija­ se hitro polni z novimi na­ročili, podjetje T.T.Y. Adria­tic d.o.o. va­s za­to va­bi, da­ jih konta­ktir­ate, če ste zainteresira­ni za­ na­kup ka­terega ­ od novih C modelov – C38, C42, C45, C50, C57 a­li ka­terega ­ iz kla­sične linije Cruiser – 34, 37, 41, 46, 51. Za­ več inform­acij je za­stopnik dosegljiv po e-pošti: HYPERLINK “m­ailto:info@tty. Si a­li tel. št.: 041 332 066. Ceniki in doda­tne inform­acije o posa­meznih modelih so dostopni tudi na­ spletni str­ni.

www.tty.si.