Kulturna dediščina: V Monfortu o skladiščih in prevažanju soli

Kulturna dediščina: V Monfortu o skladiščih in prevažanju soli

V sklopu evropskega projekta YouInHerit (Interreg Central Europe) vas Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran vljudno vabi na predstavitev trojezičnih interpretacijskih tabel na pročelju nekdanjega skladišča soli Monfort v Portorožu, ki bodo mimoidoče obveščale in ozaveščale o zgodovini in pomenu skladišč soli, kot pomembnega dela naše kulturne dediščine ter o nekdanjem prevažanju soli po morju iz solin do skladišč.
Table so del širšega projekta – razstave o tej tematiki. Pripravlja ga ekipa mladih raziskovalcev in ustvarjalcev, ki pod mentorstvom dr. Flavia Bonina iz Pomorskega muzeja, proučujejo snov po arhivih, pridobivajo dostopne podatke, jih oblikujejo in jih prvič posredujejo javnosti.
Interpretacijske table pomenijo tudi pomembno pridobitev za kakovostni razvoj kulturnega turizma v Občini Piran.
Predstavitev interpretacijskih tabel bo v ponedeljek, 4. junija ob 11.00 pred skladiščem soli Monfort v Portorožu.