Konzervacija motorja Mercury MerCruiser 3.0 in pogonske pete Alpha One

Konzervacija motorja Mercury MerCruiser 3.0 in pogonske pete Alpha One

Val 167

2. del

AVTOR Toni Jemec
FOTO Toni Jemec

Demontaža pogonske pete

Ko boste olje iz pogonske pete izpraznili, se lahko lotite demontaže pogonske pete.

Pri demontaži (in tudi montaži) pogonske pete vam bo prav prišla pomoč dodatnega para rok. Poskrbite, da bo pred odstranjevanjem pogonske pete menjalnik v prestavi! Če bo menjalnik v nevtralnem položaju, boste imeli ob vstavljanju pogonske pete nazaj na položaj preglavice pri ujemanju zobnikov pogonske osi.

Začnite z odklopom hidravličnih vodil, ki uravnajo naklon pogonske pete. S prečne osi odmaknite hidravlični vodili (glej sliko 18a). Sedaj je pogonska peta prosta v smeri gor-dol in pazite, da ne udari na tla ali pa celo komu na nogo. Hidravlični vodili si z vrvjo odmaknite, da boste lahko pozneje pogonsko peto odstranili (slika 18a).

Za odstranitev pogonske pete je potrebno odviti šest matic (glej sliko 20). Pred tem poskrbite še, da odklopite cevko za prikazovanje hitrosti (glej »B« na sliki 23). Pogonsko peto nato odstranite, sledila pa bo zamenjava tesnil (glej sliko 21a).

Po zamenjavi tesnil namažite osovino na označenih mestih (glej sliko 21a). Uporabite lahko mast za zobnike in ležaje, pri čemer Mercury priporoča njihovo »Engine Coupler Spline Grease« 92-802869A1.