Katalog Iztrgano pozabi – publikacija o pomorski in umetniški zbirki Splošne plovbe

Katalog Iztrgano pozabi – publikacija o pomorski in umetniški zbirki Splošne plovbe

Katalog Iztrgano pozabi / Rescued from Oblivion je obsežna publikacija o pomorski in umetniški zbirki Splošne plovbe, ponuja celovit pregled raznovrstne predmetne dediščine. Opisana, ovrednotena in opremljena s strokovnim aparatom in fotografijami, je prvič celovito predstavljena javnosti.

Zgodbi o muzejski zbirki Splošne plovbe v vili sv. Marka, kjer je bila nekoč razstavljena večina v katalogu predstavljene pomorske in umetniške zapuščine našega ladjarja, sledijo poglavja o ladijskih modelih, pomorskih predmetih z ladij Splošne plovbe, umetninah, ki so krasila naše čezoceanske ladje in zbirki daril pomorskih agencij z vsega sveta. Sledi poglavje o umetniški zbirki, ki je bila odkupljena za opremo nove poslovne stavbe Splošne plovbe v Portorožu ter nenazadnje tudi izbor likovnih del, ki jih je Splošna plovba leta odkupovala na piranskem Ex temporu.

Urednica in avtorica kataloga, umetnostna zgodovinarka Duška Žitko, je že leta 1987 prenovila zbirko Splošne plovbe v vili sv. Marka, od njenega zaprtja dalje pa je skrbela za ohranitev neprecenljivega gradiva, ga vključevala v razstave o slovenskih ladjah in ga predstavlja najširši javnosti tudi na razstavi Slovenske ladje, 6 ladij Splošne plovbe, ki kroži po slovenskih muzejih, prihodnje leto pa bo gostovala tudi v Pulju.

Na predstavitvi publikacije, ki na 541. straneh v celoti promovira zelo pomembno pomorsko in umetniško zbirko Splošne plovbe bodo poleg avtorice, Duške Žitko, spregovorili tudi Boris Vidmar, namestnik predsednika uprave in tehnični direktor Splošne plovbe, Jože Utenkar, kapitan dolge plovbe in strokovni svetovalec ter Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja.

Izid kataloga so finančno podprli Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Piran in Splošna plovba.

Il catalogo  Iztrgano pozabi / Rescued from Oblivion è un’ampia pubblicazione sulla collezione marittima e artistica della Splošna plovba, e offre una panoramica completa del variegato patrimonio materiale, presentato, descritto, valutato con minuzia professionale e messo in mostra con numerose fotografie. Questo ricco patrimonio viene ora presentato in un catalogo per la prima volta.

 Dopo una cronistoria della collezione museale della Splošna plovba in Villa San Marca a Portorose, dove un tempo fu esposta buona parte del patrimonio marittimo e artistico dell’ armatore sloveno, seguono i capitoli sui modelli navali, gli oggetti e strumenti nautici, le navi della Splošna plovba, le opere d’arte che adornano le nostre navi transatlantiche, e la collezione di doni di agenzie navali di tutto il mondo. A seguire un capitolo è dedicato alla collezione d’arte acquistata per completare l’arredamento degli uffici nel nuovo edificio della Splošna plovba a Portorose, e non ultima la selezione di opere d’arte acquistate all’ Ex tempore di Pirano.

L’autrice e editrice del catalogo, la storica dell’arte Duška Žitko, nel 1987 aveva anche curato, rinnovandolo, l’allestimento della collezione in Villa San Marco. Dalla chiusura di questa è rimasta responsabile della conservazione di questo materiale inestimabile inserendolo spesso in mostre dedicate alle navi slovene, come ad esempio quella itinerante intitolata Navi slovene, 6 navi della Splošna plovba, esposta a turno in diversi musei sloveni, e che, nel corso del prossimo anno, sarà ospitata anche a Pola.

Alla presentazione del catalogo, oltre all’autrice Duška Žitko, interverranno  Boris Vidmar, vicepresidente dell’amministrazione e direttore tecnico della Splošna plovba, Jože Utenkar, capitano di lungo corso, consulente  e Franco Juri, direttore del Museo del mare di Pirano.

La pubblicazione del catalogo è stata finanziata dal Ministero della cultura della Repubblica di Slovenia, dal Comune di Pirano e dalla Splošna