Kakšno hitrost lahko z jadrnico dosežemo?

Kakšno hitrost lahko z jadrnico dosežemo?

Val 135

Tehnike jadranja

AVTOR Robert Rodman
FOTO Matija Klemenc

Kako ustrezno uporabiti polarizacijske diagrame, da bi lahko prišli do dejanskih hitrosti neke jadrnice?

Vsaka jadrnica, bodisi potovalna ali regatna, doseže določene hitrosti jadranja zahvaljujoč svoji obliki trupa, hitrosti vetra in različnim kotom vetra, kateremu je jadrnica v določenem trenutku izpostavljena. Polarizacijski diagrami neke jadrnice predstavljajo skupek prej omenjenih povezav. Polarizacijski diagram je predstavitev določenih (različnih) krivulj, ki jih postavimo v geometrijski koordinatni sistem. S pomočjo takšnega grafa z lahkoto lahko razberemo, kakšne efektivne hitrosti naj bi jadrnica dosegla glede na kot in hitrost vetra, kateremu je jadrnica izpostavljena. Vedno je treba vedeti, kaj od določene jadrnice lahko pričakujemo, predvsem pa, ali je vodena pravilno in, ali so jadra pravilno naravnana. Na prvi sliki so podani podatki za jadrnico Swan 45, ki na papirju zajemajo različne hitrosti vetra od štirih pa do tridesetih vozlov (regate v tem razredu ne potekajo, če na štartu ni ustaljene smeri in vsaj šestih vozlov vetra). Poznavanje uporabe vseh teh različnih krivulj na grafu nas primora, da začnemo razmišljati o tem, v kakšnem razmerju bomo uporabljali različna jadra, hitrosti jadrnice in kote vpadnega vetra. Seveda si vsi jadralci želimo vedno najučinkovitejšega jadranja na dane vetrovne in vodne razmere, tako pri jadranju proti vetru, kakor pri jadranju z vetrom. Zato se vedno znova poraja vprašanje, s kakšno možno kombinacijo doseči največjo možno VMG (velocity made good) pri jadranju proti vetru in z vetrom. Najvišje hitrosti napisane na grafu, kakor tudi dosežene na jadrnici med vožnjo, predstavljajo določene ciljne hitrosti (target speed). Vedno se poraja vprašanje, zakaj so prav ti diagrami narisani v krogu ali »polari«, zakaj jih nihče ne tolmači v klasičnem koordinatnem sistemu v obliki grafa? Odgovor je v preprostosti in preprosti berljivosti takšnega polarizacijskega diagrama, kjer zelo hitro najdemo ustrezne kote in hitrosti, ki nas zanimajo, tako za jadranje proti vetru ali z vetrom. Na drugi sliki vidimo polarizacijski diagram jadrnice Swan 45 za hitrost vetra desetih vozlov. Za ustrezno ugotovitev ciljne hitrosti ob določenem vetru je potrebno poiskati presečišče med centrom polarizacijskega diagrama in s pravokotnico glede na osnovno os, ki označuje 0 stopinj (zelena črta). Seveda uporabljamo nasprotni postopek v primeru iskanja ciljne hitrosti za jadranje s krmnimi vetrovi. Kako uporabljati polarizacijske diagrame v praksi?