Kako okoli oznake pri jadranju proti vetru?

Kako okoli oznake pri jadranju proti vetru?

Val 136

Tehnike jadranja

AVTOR Robert Rodman
FOTO Matija Klemenc

Nekaj besed o pravilih, pravicah in dolžnostih, ki smo jim priča pred obratom v zadnjem delu stranice jadranja proti vetru.

Po uspešnem štartu regate se navadno jadrnice na različne načine razporedijo po regatnem polju. Posadke jadrnic se opirajo na določeno znanje in izkušnje iz prejšnjih regat, podkrepljene z meteorološkimi pogoji za tisti dan. Vse posadke se trudijo jadrati čim hitreje in po čim krajši možni poti. Seveda med jadranjem na regati veljajo določena pravila. Še bolj zahtevno pa je poznavanje pravil na oznaki ali boji. Zavedati se moramo, da oznaka predstavlja nekakšna vrata, skozi katera se bodo morali obvezno »zgnesti« vsi udeleženci regate. Seveda priprave na obrat jadrnice navadno trajajo nekoliko dlje, kakor pred samim obratom jadrnice. Predvsem pa v tem času in med obratom nobena od posadk jadrnic in krmarjev nikakor noče izgubiti morebitne prednosti, ki jo je uspela prijadrati v prvi stranici. Predvsem pa si ne sme nobena posadka jadrnice dovoliti kršenja pravil in s tem po nepotrebnem oškodovati sosednje ali konkurenčne jadrnice. Pravila jadranja na obratu jadrnice se nekoliko razlikujejo od tistih, ki veljajo za jadranje na regatnem polju. Načeloma pa se v praksi srečujemo največkrat s tremi različnimi situacijami. V prvem primeru (skica 1) dve jadrnici jadrata proti oznaki in jo morata objadrati po levi strani. Obe jadrnici jadrata z desnimi uzdami, lahko bi tudi uporabili zrcalno sliko ter bi jadrnici jadrali z levimi uzdami in puščali za seboj oznako na desni strani. Primer je preprost in jasen. Jadrnica, ki jadra v zavetrini, to je jadrnica, ki je v tem primeru na spodnji strani, ima pravico ostrega jadranja proti vetru, da bi lahko dosegla bojo. V tem primeru lahko posadka jadra še višje, če le uspe – proper course, vendar se navadno v takšnih poizkusih hitrost drastično zmanjša. Vseeno pa je zgornja jadrnica – jadrnica na privetrni strani – dolžna se umikati spodnji jadrnici oziroma ji mora dati toliko »vode«, da manevrske sposobnosti spodnje jadrnice niso ogrožene. V primeru, da spodnja zavetrna jadrnica ne doseže ustrezne višine za objadranje oznake, lahko naredi obrat proti vetru le v primeru, da je prosta po kljunu in da v novi smeri jadra ostro proti vetru. V drugem primeru, ki je zelo zanimiv, imamo dve jadrnici, ki se oznaki približujeta na različnih uzdah (skica 2). V uporabi je pravilo 10 (jadrnici na različnih uzdah) in pravilo 16.1 (sprememba smeri jadrnice). V tem primeru ima jadrnica, ki jadra z desnimi uzdami, prednost in za nasprotno jadrnico ni nobenega prostora oziroma mora nuditi nasprotni jadrnici dovolj »vode« za manevriranje. Vendar pa se stvari nekoliko spremenijo, če se jadrnici, ki jadra z levimi uzdami, uspe v prostoru dveh dolžin do oznake nekako obrniti v nov obrat ostro proti vetru (skica 3). Znajde se na desnih uzdah v privetrini sosednje jadrnice, ki se sedaj znajde v zavetrini. Če jadrnica, ki je pravkar naredila obrat, proti oznaki jadra ostro proti vetru in doseže oznako, potem prejšnje pravilo 18.2 ne velja več.