Kako na štartu? (2. Del)

Kako na štartu? (2. Del)

Val 166
AVTOR Vid Jeranko
FOTO Vid Jeranko

Prilagajanje štartne strategije novi spremenljivki v enačbi – preostalim jadrnicam, ki se bodo na štartni črti potegovale za najboljši štartni položaj.

Tokrat se bomo posvetili novemu vidiku štartne strategije. V prvem delu članka je bilo govora o predpripravi na štart regate, sestavljanju uspešne strategije, ki bi zagotovila nujno izhodišče za dobro uvrstitev v regati. Sledi torej nekaj okvirnih napotkov o tem, kako v praksi do izvedbe zamišljenega strateškega načrta.

Ko smo obdelali potrebne podatke in razvili idejo o tem, kako naj bi se naša regata s strateškega vidika začela in potekala, smo na pol poti do dobrega štarta. Razvili smo strateški načrt, s katerim se vsa posadka strinja, da je odličen, vendar od tod do dobrega štarta potrebujemo še dobro in taktično izvedbo tega načrta.

Govorimo torej o predštartnih taktičnih potezah, ki naš splošen, že dodelan strateški načrt prilagajajo novi spremenljivki v enačbi – preostalim jadrnicam, ki se bodo na štartni črti prav tako potegovale za najboljši štart. Skratka, tudi najboljši strateški načrt nam ne koristi, če pri izvedbi tega nismo dovolj uspešni, saj se bomo ob štartnem znaku znašli v senci jader drugih tekmovalcev ali pa odrinjeni daleč od črte, pozni, medtem ko bodo drugi z vso hitrostjo drveli v jadralno polje.

Predštartna taktika se uveljavi takoj, ko smo določili svoj strateški načrt regate. Od tod dalje naj bodo vse poteze usmerjene v najboljšo možno izvedbo tega načrta. Določena stran polja, v katero smo se namenili zajadrati po štartnem pisku, bo načeloma vplivala tudi pri izbiri strani štartne črte (izjema so nenavadno postavljene črte in podobne anomalije). Naše poteze do štarta morajo biti izpeljane tako, da nas na poti do izbrane strani ne ovira nobena od nasprotnih jadrnic. Se pravi: 1) Če smo izbrali levo stran polja (zaradi ugodnejše moči in smeri vetra, toka ipd.), bomo pazili, da se postavimo kar se da blizu levemu koncu črte, si prihranili dovolj veliko vrzel v zavetrini in s tem preprečili, da bi nas po štartu oviral (nas iz zavetrine »izorcal«) kateri od tekmovalcev, ki se je na črti utegnil postaviti v našo zavetrino ter nas tako prisilil v prezgodnji obrat, proč od ugodne strani polja. 2) V drugem primeru, kadar smo si izbrali desno stran polja, se moramo glede na preostale jadrnice postaviti tako, da nas nobena od teh ne bi ovirala pri obratu na leve uzde takoj po štartu.