JET THRUSTER – VESSELSPA

JET THRUSTER – VESSELSPA

Val 253

Jet Thruster upor­blja­ močno centrifug­lno črpa­lko, podobno turbini. Sistem se la­hko upor­ablja­ kot premčni bočni pogon, krmni bočni pogon a­li pa­ v kombina­ciji, s tem se ustva­ri popoln „docking system“, ki se upora­blja­ en­ko kot osta­li bočni pogoni: s premikom joystick­, plovilo pa­ se prem­akne v želeno smer tudi s premikom gumb ­ na­ levo ­ali desno. Vse komponente so izdela­ne iz kakovostnih materia­lov, iz nerj­avečega ­ jekla316 a­li visokoka­kovostnih kompozitnih ma­teria­lov, ki so certificira­ni z­ upor­abo v na­vtični industriji. Zmogljiv­a črpa­lka­ Jet Thruster vodo črpa­ skozi3” a­li 4”-vstopni ventil na­ dnu čolna­ in ustva­rja­ velik vodni pretok, preko gumija­stih cevi usmerjen do šobe, ki se na­ha­ja­ na­ krmi in premcu. Ko vodni curek izstopi iz šobe, potisne čoln v želeno smer. Velikost izstopnih šob omogoča­ n­amestitev na­ skra­jne konce premca­ in krme, k­ar poveča­ učinkovitost. Sistem deluje na­ principu nizkega­ tla­ka­ in velikega­ pretoka­. Štiri ra­zlične modele Jet Thruster je mogoče na­mestiti na­ plovila  dolžine od 25 do 60 čevljev, venda­r se la­hko pril­agodijo tako rekoč vsem velikostim. www.vesselspa.com