Je vaša barka »zelena«?

Je vaša barka »zelena«?

Val 160

Ekologija antivegetacijskih premazov

AVTOR Nataša Rogelja
FOTO Nataša Rogelja

Neposrečen preplet treh besed, ekološki-antivegetacijski-premazi, je že sam po sebi dovolj absurden in kontradiktoren, da mnogi ob njem zgolj zamahnejo z roko in ne berejo naprej. Raziskovalci in aktivisti, vključeni v britanski projekt, pobarvan z imenom »Green Blue«, ki smo ga predstavili v eni prejšnjih številk Vala, si kljub temu prizadevajo, da bi razširili misel o ekologiji v okviru navtičnega turizma in ljudi prepričali, naj vendar berejo naprej. Kot pravi operativni tehnik projekta »Green Blue«, Helen Waterhouse, navtični turizem res nima velikega vpliva na okolje, kljub temu pa lahko mnoge stvari izboljšamo; ena izmed pomembnejših ekoloških potez je pametna izbira antivegetacijskih premazov in varnostni ukrepi ob odstranjevanju in nanašanju le-teh.

Prvi poznani antivegetacijski sistemi so bili na barkah v uporabi že v 18. stoletju. Sprva so na podvodne dele bark z žeblji pritrjevati bakrene plošče, pozneje pa so razvili vrsto premazov, ki jih je bilo moč nanašati s čopičem. Današnji premazi so narejenih na različnih osnovah in z različnimi dodatki, ki zavirajo rast morskih organizmov. Eden takšnih dodatkov je TBT biocid, ki je bil s strani Mednarodne pomorske organizacije (IMO) leta 1987 prepovedan za športna plovila, po letu 2001 pa tudi za vsa preostala plovila. Po opustitvi TBT tehnologije je večina antivegetacijskih premazov narejena na osnovi bakra ali cinka (Srinivason & Swain, 2007). Ozirajoč se na biološke raziskave se tudi sestavine takšnih, na bakru in cinku temelječih premazov akumulirajo v morskih organizmih in se po prehranjevalni verigi širijo dalje v morsko okolje. Škodljive sestavine vstopajo v morsko okolje ob odpadanju podvodnih premazov med vožnjo, večinoma pa v procesu suhega ali vodnega odstranjevanja premazov na kopnem. Kljub temu, da imajo podvodni premazi tudi nekatere ekološko blagodejne učinke, kot je optimiziranje uporabe goriva in preprečevanje naseljevanja tujerodnih vrst, pa so v okviru navtičnega turizma prav antivegetacijski sistemi ekološko najbolj sporni. Toda brez antivegetacijskih premazov pač ne gre, razen če barko po vsaki plovbi dvignemo na kopno. Poglejmo si torej pobližje nekatere manj sporne, »zelene« premaze in njihove značilnosti, kot so ti opisani v literaturi, na forumih uporabnikov ter na spletnih straneh »Green Blue« projekta (www.thegreenblue.org.uk).