Jadranje na lay-lineih

Jadranje na lay-lineih

Val 138

Osnove taktike

AVTOR Vid Jeranko
FOTO Vid Jeranko

V tem izvodu se bomo bolj posvetili nekaterim taktičnim odločitvam pri jadranju na stranici v veter. Nekaj smo že govorili o pomembnosti predštartnega pristopa in izbiri primerne štartne strani črte, kakor tudi boljše strani tekmovalnega polja. Kompleksnosti in mnogoterih elementov, ki sestavljajo taktično podlago za dobro ter uspešno jadranje, pa seveda ne gre enačiti z zgolj nekaterimi situacijami, ki jih v tem članku izpostavljamo. Dobra tekmovalna strategija se osnuje na natančnem opazovanju sestavnih delov širšega jadralskega spektra, kar zajema dobro poznavanje vremena, sposobnost za zaznavanje in odzivanje na spremembe na tekmovalnem polju, obvladovanje in dober občutek za vodenje jadrnice v različnih vetrovnih pogojih ter poznavanje tekmovalnih jadralskih načel. Kakor koli pa je res, so nekateri od teh sestavnih delov bolj vplivni oziroma osnovni. Zasnova za pisanje članka je nastala na podlagi nekaterih opazk, ki sem jih zapisal pri opazovanju tekmovanj v J-24 ligi. Gre za tekmovanje na rekreativnem nivoju, kjer pa vseeno med seboj tekmujejo enaki tipi jadrnic in je zato primerjava med tekmovalci veliko bolj pristna ter smiselna kot pri regatah tipa open. Sposobnosti jadralca so v takšnem primeru veliko bolj pomembne, uspeh in rezultat sta na koncu neodvisna od razlik v jadralni opremi in kakovosti ter dimenziji jadrnic. Skratka, sama strategija jadranja je bolj izpostavljena in se zato izrazitejše občuti vsaka napaka, ki bi jo v floti raznovrstnih jadrnic lažje zanemarili oziroma pripisovali drugim zadevam ali se izgovarjali zgolj na opremo. Z ozirom, da gre za tekmovanje med rekreativnimi jadralci, pa so nekatere osnovne napake morda bolj opazne kot sicer. Torej, vrnimo se na začetek, kjer smo govorili o splošni izbiri strani. V prejšnjih člankih smo veliko pisali o razlogih in načinih izbire primernejše strani polja kot tudi štartne črte. Pozornost smo namenjali predvsem opazovanju okolice in nihanj v moči in smeri vetra, vremenskih vzorcev, ki se v sklopu nekega specifično določenega dela morja (kjer je naše tekmovalno polje postavljeno) dajo zaznati in pozneje v regati smiselno uporabiti v našo korist. Poudariti je treba še dejstvo, da so taktične odločitve podvržene tudi odločitvam in položaju naših nasprotnikov, kar posledično pomeni, da si moramo privilegiran prostor v regatnem polju velikokrat tudi izboriti. V teoretično shemo, ki smo si jo na podlagi opazovanj vetra in morja pred začetkom regate zamislili, moramo torej všteti še ta dejavnik. Strateških situacij in kombinacij, ki bi jih lahko opisovali, je veliko, vendar se bomo omejili na zgolj dve.