Izjemen napredek Notranjskega regijskega parka

Izjemen napredek Notranjskega regijskega parka

v zadnjih devetih letih je Notranjski regijski park doživel izjemno rast, ki jo je omogočilo pridobivanje 12 milijonov evropskih sredstev. Na leto imajo več kot 100 tisoč obiskovalcev Notranjskega parka in med 30 tisoč in 35 tisoč obiskovalcev jezera. »Še bolj navdušujoč pa je uspeh na področju nočitev, ki se je v letu 2023 kar podvojil, saj letno dosežemo kar 26 tisoč nočitev. Od leta 2009, ko smo imeli približno 12 tisoč nočitev, je Notranjski regijski park dosegel napredek, ki aktivno prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva,« pojasnjuje direktor Notranjskega parka Matevž Podjed. Slednji je na novinarski konferenci razkril podrobnosti o novem projektu LIFE TRŠCA, vrednem šest milijonov, ki omogoča celostno obravnavo jezera kot ekosistema. Razkril je tudi vizijo in cilje trajnostnega razvoja te edinstvene destinacije, ki z visoko stopnjo ohranjenosti in pestrostjo živih bitij privablja tako domače kot mednarodne obiskovalce. »Močvirja so eden od najpomembnejših ekosistemov na Zemlji, saj delujejo kot »ledvica pokrajin«, pri čemer ne le da uravnavajo pretok površinskih voda, ampak z zadrževanjem sedimentov in odstranjevanjem hranil izboljšujejo tudi njihove biološke in kemijske lastnosti, tako da lahko postanejo potencialni vir pitne vode.«