Intervju: prof. dr. Tom Turk

Intervju: prof. dr. Tom Turk

Val 247
AVTOR Karmen Stanovnik
FOTO Arhiv prof. dr. Tom Turk

Prof. dr. Tom Turk, biolog in biokemik, ki je 36 let zaposlen kot raziskovalec in profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, v prostem času pa se že več desetletij aktivno ukvarja tudi s potapljanjem in podvodno fotografijo, v zadnjem času pa predvsem s kopensko naravoslovno fotografijo, pravi, da je, kar se tiče aktualnih dogajanj v našem okolju, realni pesimist. Ker pozna človekovo naravo in družbenoekonomski sistem, v katerem ta živi, v paradigmi neoliberalnega kapitalizma sistemskih rešitev, ki bi šli v smeri zamejevanja in omejevanja ter resnega odpravljanja vseh dejavnikov, ki prispevajo h globalnemu segrevanju, ne vidi.
Že dolgo nazaj je dejal, da bo narava preživela. Z nami ali brez nas. Ljudje bi morali glede teh stvari ukrepati zaradi sebe, da preživimo mi kot vrsta.

Leta 2007 je bil izdan vaš poljudnoznanstveni priročnik Pod gladino Mediterana. V monografiji najdemo fotografije z natančnim ter sistematičnim opisom okoli 700 rastlinskih in živalskih vrst, ki živijo v Jadranu oziroma Sredozemlju. Seveda to še zdaleč niso vsa, prof. dr. Lovrenc Lipej iz Morske biološke postaje je v intervjuju za Val navtiko povedal, da je samo v slovenskem morju zabeleženih okoli 2.000 različnih živalskih vrst, od tega je 222 vrst rib. A kljub temu tako obsežne literature s tovrstno tematiko verjetno ni prav veliko?
TT: Ta knjiga je bila narejena s ciljem, da se vanjo vključijo izključno tiste vrste, ki jih lahko prikažemo s kvalitetnim slikovnim materialom. Kljub temu menim, da dejansko bolj popolnega slikovnega priročnika za širšo uporabo, ki bi vseboval vsaj nekaj osnovnih podatkov o biologiji, ekologiji in oceanografiji Sredozemskega morja, ni. Tudi v tujem jeziku. Obstajajo sicer veliko bolj popolne monografije, ki pa ne temeljijo na fotografskem gradivu.

Publikacije v knjigarnah ni mogoče več dobiti; se po dveh ponatisih pripravlja še tretji?
TT: Prav zdaj se dogovarjamo z založbo Rokus o tretji, prenovljeni in dopolnjeni izdaji z okoli 50 novimi vrstami, a ni še nič dorečenega.

Več si lahko preberete v marčevski izdaji revije Val navtika 247.