Intervju: izr. prof. dr. Peter VIDMAR – dekan Fakultete za pomorstvo in promet

Intervju: izr. prof. dr. Peter VIDMAR – dekan Fakultete za pomorstvo in promet

Val 253
AVTOR Karmen Stanovnik
FOTO arhiv FPP

Višja pomorska šola v Piranu, predhodnica današnje Fakultete za pomorstvo in promet, je imela prvo leto svojega delovanja dva oddelka: Navtičnega s 26 vpisanimi študenti in Strojnega z 31 študenti. V času delovanja fakultete so se študijski programi nenehno razvijali in posodabljali. Kateri programi se izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet danes in koliko študentov je vpisanih vanje?
PV: Danes še vedno izvajamo prvotna programa – Navtiko in Ladijsko strojništvo. Od leta 1986 pa imamo še študijsko smer Tehnologije prometa, kamor sodi univerzitetni program Tehnologija prometa in logistika ter visokošolski program Prometna tehnologija in transportna logistika. To so programi prve stopnje.
Na drugi bolonjski stopnji sta študijska programa Pomorstvo in Promet. Na tretji stopnji, na doktorskem študiju, izvajamo skupni program Pomorstvo in promet.
Kar se tiče števila študentov, jih je glavnina, približno 450, na programih prve stopnje…

Več si lahko preberete v dvojni številki revije Val navtika, dec-jan.